WAKATI MUNGU ANACHELEWESHA KUJIBU | World Challenge

WAKATI MUNGU ANACHELEWESHA KUJIBU

Carter ConlonJuly 6, 2019

Kungojea kwa subira jibu la Mungu kwa ajili ya maombi yetu sio kitu mala nyingi tunapenda kufanya. Waumini wengi, hasa Wakristo wa Marekani, wanataka majibu ya papo hapo. Mwili wetu, kama utamaduni unaozunguka, unataka matabishi ya papo hapo. Hata hivyo, Mungu hufanya kazi katika maisha yetu kwa njia ya kuchelewesha.

Bwana anataka kutukuza katika imani yetu daima - kuleta mambo katika maisha yetu ambayo hutufanya sisi kuwa sana kama Yesu. Kwa hiyo ikiwa jibu la maombi ni mara moja, ni kwa manufaa yetu. Kwa njia hiyo hiyo, tunahitaji kuelewa kwamba mara nyingi Mungu huchelewesha jibu kwa sala zetu kwa kutufaidi kiroho na kimwili, na kwa utukufu mkubwa wa Bwana.

Baba alimletea Yesu mwana wake aliyekuwa na urithi wa pepu mbaya ili amponye baada ya wanafunzi wake kushindwa katika jitihada zao za kuondowa pepu mbaya. "Mwalimu, nimemleta kwako mwanangu ana pepo bubu ... niliwaambia wanafunzi wako wamtoe pepo, lakini hawakuweza" (Marko 9:17-18). Umati huo ulikuwa na wasiwasi na kuwahoji wanafunzi kwa ukosefu wao wa nguvu za kumponya kijana huyo. Wanafunzi walichanganyikiwa kwa nini Mungu hakujibu maombi yao na kumponya mtoto huyo. Na hatimaye, baba wa mtoto huyo alikuwa amechoka na alitamani kupata msaada kwa mtoto wake mpendwa.

Ucheleweshaji wa Mungu katika kujibu sala uliathiri kila mtu katika hadithi hii. Tunahitaji kuelewa kwamba wakati Mungu anachelewesha jibu la maombi, tunaweza kuwa na hakika Yeye anafanya kazi katika mioyoni ya watu wote walioathirika na hali hiyo. Labda wanafunzi walikuwa wakijisifu kwamba wanaweza kumtoa mtoto huyu, si kwa sababu ya imani yao lakini kwa sababu ya dhana yao kwamba walikuwa na uwezo wa kufanya kile Yesu angeweza kufanya. Naye Yesu akajibu maombi ya baba aliyeamini, hata kwa kiwango kidogo, ili afanye kile ambacho hakuna mtu aliyeweza kufanya – kumfanya awe huru mwanawe.

Biblia inatuambia kwamba "kama Mwana atawaweka huru, mutakuwa huru kweli kweli" (Yohana 8:36). Wakati mwingine inakuhusisha ulalie tu  kunyooka juu ya mgongo wako, kuinua mkono mmoja, na kuomba, "Yesu, Mwana wa Mungu, haya.

Carter Conlon alijiunga na wafugaji wa Times Square Church mwaka wa 1994 kwa mwaliko wa mchungaji aliyeanzisha Kanisa hilo, David Wilkerson, na akachaguliwa kuwa Mchungaji Mkuu mwaka 2001. 

Download PDF