WAKATI MUNGU ANAPOBADILISHA MIPANGO YAKO | World Challenge

WAKATI MUNGU ANAPOBADILISHA MIPANGO YAKO

Carter ConlonMarch 21, 2020

Maoni mazuri sio "maoni ya Mungu" kila wakati. Tunaona haya katika maisha ya mtume Paulo: "Wakapita katika nchi ya Frigia na mkoa wa Galatia, wakikatazwa na Roho Mtakatifu kuhubiri neno huko Asia. Walipofika Misia, walijaribu kwenda Bithinia, lakini Roho hakuwaruhusu” (Matendo 16:6-7).

Kama vile ilivyotokea kwa Paulo, mwanafunzi wa dhati wa Kristo, inaweza kutokea na sisi sote. Labda tunataka kwenda mahali fulani na kufanya mambo kadhaa, tukitazamia Mungu aende nasi. Walakini, wakati mwingine njia tunazochagua kwa maisha yetu wakati wa msimu fulani zinaweza kuwa sio njia ya Mungu kwetu.

Paulo alikuwa na maono ya mtu aliyemwomba aje Makedonia na awasaidie (16:9). "Basi alipokwisha kuyaona hayo, mara moja tukatafuta kwenda Makedonia, kwa kuwa tuliona hakika ya kwamba Bwana alikuwa ametuita tuwahubiri Habari Njema" (16:10). Kwa hivyo, ingawa Paulo alikuwa na mipango tofauti, yeye na kikundi chake walielekea Makedonia. Njiani walihudumia kikundi cha wanawake kilichokua kwa maombi. Mmoja wao alikuwa sehemu yenye ushawishi mkubwa katika jamii na "yeye na familia yake walibatizwa" (16:15).

Baadaye, walikutana na msichana mtumwa aliye na pepo, na wakati aliokolewa, mabwana zake walimkamata Paulo na Sila na wakawapiga, na kutupwa gerezani (16:22). Hii inatumika kama ukumbusho kwamba hatuna hakika kwamba tutapitia majaribu na shida. Kwa kweli, wakati mwingine kutii mapenzi ya Mungu kwa kweli kutatupatia shida. Lakini mipango ya Mungu daima ni bora zaidi kuliko yetu.

Huko gerezani, Paulo na Sila waliimba nyimbo za kumsifu Bwana na kumshuhudia mlinzi wa gereza, ambaye naye akabadilishwa na kubatizwa pamoja na familia yake yote (16:33). Na fikiria tu, haya yote yakaanza na mtu akitokea kwa Paulo wakati alikuwa akiomba usiku, akisema, "Njoo utusaidie."

Nguvu ya Mungu hupatikana kila wakati Roho anakuongoza. Leo nakusihi uwe na ujasiri wa kusema, "Bwana, sitaki kuishi kwa mapenzi yangu tu. Unataka nifanye nini? Unataka niende wapi? Acha mapenzi yako yafanyike maishani mwangu." Basi angalia Mungu akifanya miujiza!

Carter Conlon alijiunga na jopo la wachungaji wa Kanisa la Times Square mnamo 1994 katika mwaliko wa mchungaji mwanzilishi, David Wilkerson, na aliteuliwa kuwa Mchungaji Mwandamizi mnamo 2001.

Download PDF