WAKATI NEEMA YA MUNGU INAONEKANA HAIPO | World Challenge

WAKATI NEEMA YA MUNGU INAONEKANA HAIPO

Gary WilkersonSeptember 28, 2020

Kila mtu anataka kujisikia kuwa sio wakawaida. Ulimwengu unajua hii, na wafanyabiashara hufaidika kwa ajili la hilo. Wanatupa viwango tofauti vya "utaalam" kwa kufanya biashara nao. Hoteli, mashirika ya ndege na huduma zingine hupiga viwango vya dhahabu, fedha na shaba kwa washiriki wake. Kadiri unavyozidi kudumisha huduma yao, ndivyo kiwango cha juu unachofanikiwa katika ushirika wao, na kila aina ya punguzo na thawabu. Wanakufanya ujisikie maalum kwa kuchagua biashara zao.

Paulo aliwajulisha Wafilipi aina fulani ya neema ambayo Mungu huwapa watu wake: Kwa hivyo ni sawa kwamba ninafaa kuhisi kama ninavyowajali ninyi nyote, kwa maana mna nafasi ya pekee moyoni mwangu” (Wafilipi 1:6-7).

Unaweza kusema, “Nisajili! Ninataka kila la kheri Mungu analo.”  Kwa kweli neema ya Bwana ni tofauti sana na ya ulimwengu, kama Paulo anavyosema: "Unashirikiana nami neema maalum ya Mungu, katika kifungo changu na katika kutetea na kuthibitisha ukweli wa Habari Njema" (1:7).

Paulo alipelekwa jela - akiwa amefungwa minyororo na kunyamazishwa. Je! Hiyo ina maana gani? Alikuwa amehubiria maelfu na kuona umati wa watu ukianguka kwa magoti yao ukililia wokovu. Alikuwa ametokea mbele ya wafalme na majaji na kupokea ufunuo wa kibinafsi wa Yesu. Hiyo ndivyo upendeleo unavyoonekana. Kwa hivyo ni jinsi gani kushuka kutoka kwa yote kwenda kwenye seli ya gereza kunakuwa neema maalum?

Kweli, kile Paulo anafafanua hapa kinapaswa kutafsiriwa kupitia moyo wa kiroho. Anatuonyesha kuwa Mungu ana uwezekano wa kutuleta katika maeneo yasiyowezekana wakati anataka kukamilisha kazi maalum ya ufalme katika maisha yetu.

Maumivu ya watu ni ya kweli na wakati majaribio yao yanazidi kuwa mabaya badala ya bora, inaweza kuwa ya kutatanisha sana. Lakini Mungu huwa na watoto wake kila wakati, akitembea kando ya kila mmoja. Haangalii kuchukua vitu mbali na sisi; anatafuta njia za kutubariki. Yeye yuko nje kwa faida yetu, hata kurudisha kile kilichochukuliwa.

Download PDF