WAKATI PETRO ALISHINDWA MAMBO YAYESU | World Challenge

WAKATI PETRO ALISHINDWA MAMBO YAYESU

David Wilkerson (1931-2011)February 6, 2019

Wakati fulani unaweza kujipata uhusiano wako na Mwokozi uko baridi na kuwa mbali. Kuangalia maisha ya mtume Petro hufunua kwamba alikanusha Kristo mara tatu, hata kufika mbali kwa kuwaambia waasi wake, "Simjui Yeye" (Luka 22:57). Mwanafunzi huyo alikuwa na uhakika wa uhusiano wake na Yesu na alikuwa amesema mwenyewe pamoja na wengine, "Sitawezi kukua nikwa baridi katika upendo wangu kwa Kristo. Wengine wanaweza kutembea mbali, lakini nitakufa kwa ajili ya Bwana wangu" (angalia Mathayo 26:35).

Kwa hiyo, nini kilichomleta Petro kwa hatua hii? Ilikuwa kiburi, matokeo ya kujivunia kujitegemea, na alikuwa wa kwanza kuacha mapambano kati ya wanafunzi. Aliacha wito wake na kurudi kwenye kazi yake ya zamani, akiwaambia wengine, "Naenda kuvuwa." Kitu Petro alikuwa akisema ilikuwa "Siwezi kuvumilia hili. Nilifikiri siwezi kushindwa lakini nimeshindwa vibaya na mambo ya Mungu kuliko mtu yeyote kwa kumkana Yesu. Siwezi kukabiliana na mapambano tena."

Kwa wakati huu huu Petro akatubu kwa kumkana Yesu na hapo hapo akarejeshwa kikamilifu katika upendo wa Mwokozi. Alisamehewa, akaponywa na kupumziwa Roho, hata hivyo bado alikuwa ni mtu aliekuwa na vita ndani yake, na kutokuwa na uhakika. Alikuwa bado akiwa na ushirika pamoja na Yesu na wanafunzi, kwa kweli, baada ya muda wa uvuvi na marafiki zake, alimwona Yesu kwenye pwani na kubadilishana mambo muhimu.

"Simoni, mwana wa Yona, unanipenda kuliko haya?" Akamwambia, "Naam, Bwana! Unajua kwamba ninakupenda." Akamwambia," Lisha wana wana kondoo wangu" (Yohana 21:15). Kumbuka kwamba wakati huo Yesu hakumkumbusha kuangalia na kuomba au kufanya bidii katika kujifunza Neno la Mungu. Hapana, Petro aliagizwa "kuwalisha wana-kondoo" Maneno haya rahisi ni muhimu kulinda dhidi ya kupuuza katika maisha yetu ya kiroho. Yesu alikuwa akisema, "Nataka uisahau kuhusu kushindwa kwako na kuwahudumia mahitaji ya watu wangu. Kama Baba amenituma Mimi, ninawapeleka."

Unapojitahidi kuomba, kujifunza Neno, kuishi maisha takatifu, na kumpenda Kristo kwa shauku, hakikisha usipuuzi wale wanaoumizwa katika Mwili wa Kristo - kondoo.

Download PDF