WAKATI YESU ANAONEKANA KIMYA | World Challenge

WAKATI YESU ANAONEKANA KIMYA

Gary WilkersonMarch 2, 2020

Baada ya Yesu kusulubiwa, Yosefu, tajiri kutoka Arimathea, alichukua mwili wa Mwokozi wetu na kuuweka katika kaburi lake mwenyewe. Jiwe kubwa kisha likavingirwa mahali pa kuziba mlango wa kaburi - na kusababisha wale wote walio karibu na Mwalimu kujisikia moyoni na dhaifu. Maandiko yanasema kikundi cha wanawake, pakiemwo Mariamu Magdalene, walikaa kando ya kaburi, labda wakijiuliza, "Je! Kitatokea nini sasa kuwa Yesu ameenda? Je! Tutaendeleaje?" (ona Mathayo 27:57-61).

Basi, kulikuwa na wanafunzi, ambao walijifungania kwenye chumba, wamejaa woga. "Milango ilikuwa imefungwa mahali ambapo wanafunzi walikuwa wamekusanyika, kwa ajili ya hofu ya Wayahudi" (Yohana 20:19). Je! Wanafunzi hawa walikuwa wanafikiria nini? Waliweza kufikiria chenye kitakachowafikia wote kwa sababu Yesu alikuwa ameenda.

Hatuwezi kufahamu maana ya kifo cha Yesu kilimaanisha nini kwa wafuasi wake wenye shauku. Bwana wao, tumaini la ulimwengu, alikuwa ameponya wagonjwa na viwete, akafufua wafu, aliwaweka huru mateka, na kuhubiri habari njema ya wokovu. Alikuwa mfano wa ufalme mpya alihubiri juu yake na aliposema, "Imekwisha," lazima walidhani alimaanisha, "Imekwisha. Nilifanya kila kitu nilichoweza lakini sikuweza kufanya hivyo. Huo ndio mwisho wa hadithi." Wote walikuwa wakiangalia vitu na mitazamo waliyokuwa nayo kabla ya ufufuo. Lakini leo tunajua mwisho wa hadithi hiyo tukufu.

Kwa kusikitisha, mara nyingi Wakristo huamini ujumbe mbaya wakati wanavumilia majaribu ya maisha. Wao hawaoni tumaini zaidi ya hali yao ngumu, kana kwamba jiwe linawatenganisha kabisa na ujasiri na uaminifu katika ahadi za Mungu. Kama wanawaka kwenye kaburi au wanafunzi waliokata tamaa, wote wanaoweza kuona mbele yao wameshindwa - lakini Yesu ndiye ana neno la mwisho!

"Na baada ya kuzivua nguvu na mamlaka, na kuzifanya kuwa mkogo kwa ujasiri akawatangazia watu wote, akiwashinda kwa msalaba" (Wakolosai 2:15, NIV). Yesu alishinda juu ya ukuu wote na nguvu wakati alipofufuka kutoka kaburini. Ushindi wake umeshinda mapungufu yako yote! Nguvu yake inaweza kukuweka huru kutoka kwa ulevi; uponyaji wake unaweza kurejesha uhusiano uliovunjika; upendo wake unaweza kushinda kila ubaya unajaribu kukupiga.

Jua hii! Yesu anafanya kazi kwa niaba yako na yuko kwenye harakati za maisha yako wakati huu huu.

Download PDF