WEKA CHINI SANAMU ZAKO ZA MWISHO | World Challenge

WEKA CHINI SANAMU ZAKO ZA MWISHO

David Wilkerson (1931-2011)August 22, 2019

Jaboki, mahali ambapo Yakobo alipambana na Mungu na akajitolea kabisa, anaonyesha mahali Wakristo wanapigana vita vyao vya kibinafsi. Hakuna washauri, hakuna marafiki, hakuna wasaidizi - wewe tu na Mungu. Katika Yaboki Yakobo alitupa chini sanamu yake ya mwisho na akashinda ushindi wake mkubwa. Na hapo alipokea tabia yake mpya na jina lake mpya - Israeli.

"Na [Yakobo] akaondoka usiku ule ... akavuka zambuko la Yaboki" (Mwanzo 32:22). Yaboki inamaanisha "mahali pa kupita" lakini pia inasimama kwa mapambano; kutoa chochote na kumwaga. Ukweli wa utukufu uliofunuliwa katika mahali hapa una kila kitu cha kutusaidia leo. Hapo ndipo watu wa Mungu hugundua siri ya nguvu juu ya kila dhambi inayotuzunguka. Inawakilisha shida ya maisha na kifo, ambayo husababisha kujisalimisha kabisa.

Tunafahamu kuvuka mbili - Bahari Nyekundu na Mto Yordani. Kuvuka Bahari Nyekundu inawakilisha mwanzo mpya, kutoka ulimwenguni, "kuokolewa." Kuvuka Yordani kunaonyesha kujitolea kuendelea na Bwana, kusoma Neno, kushuhudia, kukua katika Kristo, na kupokea utimilifu wa Roho Mtakatifu.

Lakini kuna zaidi - kuvuka kwa tatu, kuvuka katika mahali pa kupumzika kwa kweli kwa Mungu. Hakuwezi kuwa na ushindi wenye utukufu juu ya ubinafsi na dhambi, hadi uende kwa yaboki yako mwenyewe. Makutano ya waumini waliojazwa na Roho, waumini walioongozwa na Roho hawajawahi kujua mapumziko ya kweli ya Mungu kwa sababu ya dhambi ya siri au kutokuamini. Mungu alisema juu ya Israeli, "Hawangeweza kuingia kwa sababu ya kutoamini" (Waebrania 3:19).

Bwana wetu anataka kutubadilisha kuwa watu wapya wenye kuwa na mioyo safi na mikono safi. Jaboki yetu ya kibinafsi ndio mahali ambapo Bwana husikia kilio chetu cha kukata tamaa na kutugusa, kama vile alivyomgusa Yakobo. Wakati wa ugomvi wa Yakobo na Bwana, paja lake lilitengwa na Bwana kwa kudhoofisha makusudi, lakini alipata ushindi wa utukufu. Vivyo hivyo inawezekana kuwa kweli kwa wewe. Anaweza kulemaza juhudi zako za kibinadamu na kukufanya upoteze, unyenyekevu na kukatwa. Lakini kujisalimisha kwako kutaleta ndani yay a ushindi, mtegemea kabisa Mkombozi wako.

Download PDF