WEKA MAHITAJI YAKO KWA MUNGU | World Challenge

WEKA MAHITAJI YAKO KWA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)July 19, 2019

"Bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu, na haki yake; na hayo yote mtazidishiwa. Kwa hiyo msisumbukie ya kesho; kwa kuwa kesho itajisumbukia mambo yake yenyewe. Yatosha kwa siku maovu yake mwenyewe" (Mathayo 6:33-34).

Imani ya kudumu ni kuweka vitu vyote katika mikono ya Mungu. Imani ya kudumu inaambia Bwana, "Mimi hutoa kila tukio, kila huduma, mikononi mwako. Na ninawahimiza ahadi yako ya kufanya yote uliyo nayo - yote yako ya ujuzi na uwezo wa nguvu - kunilinda."

Wakati wowote unakabiliwa na taabu na mateso, Shetani anapenda kuongea kidogo kidogo juu ya hofu na uongo: "Je! Utafanyaje kupitia shida hii? Utafanya nini sasa? Ikiwa Mungu ni mwaminifu, angewezaje kuruhusu hili lifanyike kwako? Je! Angewezaje kuweka wapendwa wako hatari kwa njia hii? Je! Itakuwa nini kwako, familia yako, kazi yako, huduma yako? "

Imani ya kudumu imeinuka na inajibu uongo wa adui: "Ibilisi, unauliza maswali yasiyofaa. Swali kwa ajili yangu hivi sasa siyo jinsi nitakavyolifanya; sio litakavyokuwa kwa ajili yangu na mimi. Tayari nimeweka kila kitu kinanihusisha katika mikono ya Baba yangu mwenye upendo. Nimeamini matukio yote ya baadaye kwa sababu amejitokeza kuwa mwaminifu mara kwa mara. Anaweza kuaminiwa! "

Swali kwa waumini ni, "Ninawezaje kumpenda na kumtumikia Bwana wangu vizuri? Nitawatumikiaje wengine kama mimi mwenyewe?" Unaona, imani ya kudumu inasema," Sina nia ya nafsi yangu; badala yake, mapenzi yake yatafanyika. Hakuna ajenda ya kibinafsi zaidi kwangu! Hakuna tena kuchezea Mungu kwa kujaribu kutatua matatizo yangu mwenyewe au ya wengine."

Kwa imani hiyo, utakuwa tayari kwa kila kitu chochote saa ya sasa huleta na moyo wako utawekwa kwa Baba yako wa mbinguni. Roho Mtakatifu anaendelea kulinda mawazo yako juu ya Bwana na ahadi zake!

Download PDF