WOKOVU WAKO HAUKUWA WA BAHATI | World Challenge

WOKOVU WAKO HAUKUWA WA BAHATI

David Wilkerson (1931-2011)December 16, 2020

"Lakini Mungu, ambaye ni tajiri wa rehema, kwa sababu ya upendo wake mkuu ambao alitupenda sisi, hata tulipokuwa tumekufa kwa makosa, alitufanya tuwe hai pamoja na Kristo (kwa neema mmeokolewa), na kutufufua pamoja, na kutuketisha pamoja katika nafasi za mbinguni katika Kristo Yesu” (Waefeso 2:4-6).

Kama Wakristo, tunaamini katika ufufuo wa Yesu Kristo. Ni upendo wa ufufuo wakati Roho wa Mungu anakwenda mitaani na kumfikia mwenye dhambi aliye maskini, kumbadilisha. Leo watu wengi wanaishi mitaani - wengine hawana makazi, wengine wametumwa, wengine ni makahaba - na Yesu anataka kuwagusa na maisha mapya - maisha yake ya ufufuo.

Ulimwenguni kote katika mikutano mikubwa na midogo inayohubiri injili, maisha mapya katika Kristo yanabadilisha wenye dhambi. Watu waliokufa kiroho hubadilishwa, kwa sababu katika Kristo vitu vyote vinakuwa vipya: "Kwa hiyo, ikiwa mtu yumo ndani ya Kristo, ni kiumbe kipya; mambo ya zamani yamepita; tazama, mambo yote yamekuwa mapya” (2 Wakorintho 5:17).

Matukio yaliyopangwa na Roho Mtakatifu mara nyingi huitwa "uteuzi wa kimungu." Ni nini kilikusababisha uingie ndani ya kanisa? Ulitarajia nini wakati ulihudhuria ibada ya kanisa kwa mara ya kwanza? Ulienda na moyo wazi? Je! Ulikuwa unatarajia kitu kitapenya ndani ya roho yako na kusema na wewe amani? Ulikuwa unatarajia kuguswa chini na kupewa faraja?

Popote ulipokuwa uliposikia ujumbe wa wokovu haukuwa tu tukio. Roho wa Kristo mwenye huruma alikuongoza hapo. Kwa kweli, alikuwa na wewe kwenye rada yake kwa muda. Kama vile Mungu anatuambia, "Hamkunichagua mimi, bali mimi nilichagua ninyi" (Yohana 15:16).

Bwana wetu ni huru. Yeye hajishughulishi na maisha ya watu. Anaweza kusonga mbingu na dunia kutimiza makusudi yake, na akakuweka mahali ulipo, ili kukuokoa na kuanzisha mpango wake wa maisha yako.

Inafurahisha sana kujua kwamba anatupenda sana kwamba angetuchagua tuishi naye milele ikiwa tutaitikia wito wake.

Download PDF