WOTE WAMEJITOKEZA KUPIGA VITA WATOTO WA MUNGU | World Challenge

WOTE WAMEJITOKEZA KUPIGA VITA WATOTO WA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)March 24, 2020

“Ole wao wenyeji wa dunia na bahari! Kwa maana yule ibilisi ameshuka kwenu akiwa na ghadhabu kubwa, kwa sababu anajua kuwa ana wakati mfupi” (Ufunuo 12:12).

Kama wafuasi wa Yesu Kristo, tunapaswa kujua kila mara kuwa shetani yuko karibu kutuangamiza. Kwa hivyo, Paulo anasema, tunahitaji kujua kadri tuwezavyo juu ya hila na mipango ya adui: “Ili Shetani asije akapata kutushinda; kwa maana hatukosi kuzijua fikira zake” (2 Wakorintho 2:11).

Aya katika Ufunuo inatuambia kwamba Shetani ametangaza vita vya nje kwa watoto wa Mungu - na ana tarehe ya mwisho ya kumaliza kazi yake. Wakati Wakristo wengi wanaweza kusinzia saa sita usiku, kama vile Yesu alivyotabiri, ibilisi anafanya kazi kwa nguvu, akiandaa vita. Anajua kabisa kuwa ni muda mfupi tu ambao anatimiza malengo yake maovu, kwa hivyo huwa anayapanga kila wakati, huwa anatafuta njia za kudhulumu na kuharibu kanisa la Yesu Kristo.

Shetani anaweza kukudanganya na ha akupumzishi kutokana na mashtaka yake. Yesu sasa anakaa salama na Baba, mbali ya Shetani, lakini adui bado anapigana vita dhidi ya Kristo kwa kuelekeza dhidi ya waumini - uzao wa Kristo.

Kinyume na mawazo ya Wakristo wengine, Shetani hana nguvu zinayoweza yote; ameshindwa na Yesu, na kuvutwa kwa mamlaka yote. Wala yeye si mjuzi (maana, hawezi kusoma akili). Na yeye hayuko kila mahali. Lakini anayo mamlaka na nguvu zilizowekwa ulimwenguni kote na jeshi lake la mapepo linamlisha akili saa yake na simu yake.

Petro anatupatia onyo hili: “Kueni macho; kwa sababu adui yenu ibilisi hutembea kama simba angurumaye, huzunguka-zunguka, akitafuta mtu amezae” (1 Petro 5:8).

Shetani anajua matangazo yako dhaifu, mapambano yako na mwili, na atafanya bidii juu yako katika sehemu hizo. Atajaribu kukushawishi kwamba hautawahi kuwa huru kutoka kwa dhambi, lakini mara unapoenda kwa Yesu ibilisi hataweza kupata msaada. Yakobo anatuambia, "Mpigenina ibilisi naye atawakimbia" (Yakobo 4:7).

Kwa hivyo, unapingaje adui? Unafanya kwa imani peke yako! Njoo kwa Yesu tu, ukiamini kuwa atakuokoa kutoka kwa ubaya wa Shetani.

Download PDF