YESU ALIPATA USHINDI! | World Challenge

YESU ALIPATA USHINDI!

Gary WilkersonApril 30, 2018

"Kwa sababu hiyo nawaambieni, msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini; wala miili yenu, mvae nini. Maisha je! Si Zaidi ya chakula, na mwili Zaidi ya mavazi? ... Bali utafuteni kwanza ufalme wake, na haki yake; na hayo yote mtazidishiwa" (Mathayo 6:25 na 33).

Wengi wetu tunaishi karibu na ulimwengu wa vitu visio vya kuaminika kwa kuamini. Tunaamini tumewekwa huru. Tumeoshwa na tumekombolewa, tukiwa takatifu - safi, kutakaswa, na kuoshwa na wanaishi maisha ya haki kwa ajili ya Mungu. Angalau hiyo ni nini mahali fulani katika vivuli vya akili na ufahamu wetu.

Lakini kwa kweli, unaweza kuwa na wasiwasi ambao hukuacha unashangaa, "Je, nimekuwa huru?" Unaweza kuwa na maeneo ya mapambano na kwa sababu ya swali hili katika akili yako, unasali kila siku, "Bwana, nifanye kuwa huru! Nipokee kutoka utumwa, kutoka kwa nguvu ya dhambi, kutoka kwa njia hizi za kawaida, ulevi. Tafadhali nipate uhuru!"

Ninafurahi kukuambia kwamba njia unayoiona maisha yako na jinsi Baba anavyokuona ni tofauti. Unaomba, "Bwana, nibadilishe!" Wakati umebadilika tayari kwa sababu umekutana na Yesu Kristo, na umewoshwa na damu ya Mwanakondoo. Unapotakaswa na damu yake ya thamani, ulifunguliwa huru na wewe sasa uko kiumbe kipya. Huna haja ya kuja kwenye madhabahu na kuomba na kuomba kwa kukata tamaa na kufikili kuwa nahatia.

Wakati Yesu akizungumza juu ya "kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake," yeye anatuhakikishia kuwa ameshinda ushindi kwa ajili yetu! Hakuna wasiwasi, hakuna hofu, hakuna adhabu kwa sababu hawezi kubadilika. Kwa hiyo unapokuja madhabahu, njoo kuabudu na kumsifu kwa upendo na neema yake kwa sababu umekombolewa.

Download PDF