YESU JUU YA KITI CHA MOYO WAKO? | World Challenge

YESU JUU YA KITI CHA MOYO WAKO?

David Wilkerson (1931-2011)February 25, 2020

Mungu Baba amemweka Kristo kama mfalme juu ya mataifa yote na maumbile yote, na kama Mfalme wa kanisa. Haijalishi ni vitu gani vinaonekana upande wa nje. Kila kitu kinaweza kuonekana kuwa nje ya udhibiti, na inaonekana kama shetani ameshika madaraka, lakini ukweli ni kwamba, Mungu ameweka vitu vyote chini ya miguu ya Yesu.

Wote karibu nasi leo, tunaona jamii yetu na serikali ikimwondoa Kristo - kukataa kutambua mamlaka yake na ufalme wake. Mungu anaondolewa shule zetu na korti, na anapuuzwa katika kutengeneza sheria zetu. Shida ya kutengwa kwa Kristo ni mbaya zaidi kuliko kukataa Amerika kwa mamlaka ya Yesu kwa sababu pia inafanyika kanisani kwake!

Unaweza kusema, "Nataka Yesu awe mfalme wa maisha yangu. Nataka kufanya kila kitu anachoamuru." Mungu anasema, "Ikiwa unataka kujua maisha tele - ukweli, maisha kamili - basi jisalimishe kwangu na nitakupa maisha bila hofu, hatia au lawama."

Wale ambao wanatii ufalme wa Kristo watatembea kwa amani. Wakristo waliyotumwa hawaishi kwa hofu, kwa mtikisiko au kwa wasiwasi. Wamevalia amani: "Ya kwamba atujalie sisi, tukombolewa kutoka kwa mikono ya maadui zetu, na tumtumikie bila woga ... kuwapa nuru wale wanaokaa gizani na kivuli cha kifo, kuongoza miguu yetu katika njiani ya amani” (Luka 1:74 na 79).

Nini kama ahadi ya ajabu! Ikiwa tutatoa maisha yetu kwake, atang'aaza nuru yake katika giza yetu, atatoa kivuli cha kifo, na atuongoze kwenye amani na mapumziko. Kimsingi anasema, "Nitafuta machafuko yote maishani mwako na utaweza kutembea kwa amani."

Zaburi ya 121 inaelezea muhtasari wa mtazamo ambao tunapaswa kuwa nao: "Nitainua macho yangu kwenye vilima, msaada wangu unatoka wapi? Msaada wangu unatoka kwa Bwana, aliyetengeneza mbingu na dunia. Hatakubali mguu wako uondokewe… Bwana atakuokoa na uovu wote” (Zab. 121:1-3, 7).

Leo, weka Kristo kwenye kiti cha moyo wako - na utaishi!

Download PDF