YESU MWENYE UPENDO ANAONEKANAJE? | World Challenge

YESU MWENYE UPENDO ANAONEKANAJE?

David Wilkerson (1931-2011)September 26, 2019

"Watoto wadogo, tusipende kwa maneno, wala kwa ulimi, lakini kwa matendo na ukweli" (1 Yohana 3:18).

Muulize Mkristo yeyote, "Je! Unampenda Yesu?" Naye atajibu, "Kweli - ndio!" Lakini maneno peke yake hayatasimama katika nuru takatifu ya Neno la Mungu. Yesu alisema mambo mawili tofauti yataodhihirisha upendo wako kwake, na ikiwa hayajadhihirika katika maisha yako, upendo wako kwa Yesu uko kwa maneno peke yake badala ya "kuwa matendo na kuwa ukweli." Ushuhuda huo uili ni: (1) utii kwa Yesu kwa kila amri na (2) udhihirisho la uwepo wake katika maisha yako.

"Yeye aliye na amri Zangu, na kuzishika, yeye ndiye anipendaye ... nami nitampenda na kujidhihirisha kwake" (Yohana 14:21). "Kudhihirishwa" inamaanisha "kuangaza au kuonkana sana." Kwa maneno mengine, kuwa chombo au kituo kinachoangaza uwepo wa Kristo.

Mara nyingi tunasikia, "Ah, Bwana, tuma uwepo wako kati yetu. Shuka kwetu na tuendeshwe na Roho wako Mtakatifu. "Lakini uwepo wa Mungu haanguki ghafla na kushangaa au kuzidi kutaniko. Yeye “hajashuka” kama moshi usioonekana ambao Mungu hutiririkisha angani, kama wingu la utukufu la Agano la Kale ambalo lilijaza hekalu ambalo makuhani hawakuweza kusimama ili wahudumu (ona 2 Mambo ya Nyakati 5:14).

Miili yetu ni hekalu la Mungu, na utukufu wake ukifika, lazima uonekane mioyoni mwetu na ujaze miili yetu. Kristo haishi ndani yamajengo au mazingira fulani; kwa kweli, mbingu haziwezi kumkidhi! Badala yake, anajidhihirisha kupitia miili yetu iliyotii, iliyotakaswa - hekalu zake: "Kwa maana ninyi ni hekalu la Mungu aliye hai. Kama Mungu alivyosema; Nitakaa ndani yao na kutembea kati yao. Nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu” (2 Wakorintho 6:16).

Ikiwa umeacha dhambi yote na kuwa na hamu ya kumjua, unachukua utukufu wa Kristo na uwepo pamoja nawe. Maisha yake yanamwagika kupitia wewe wakati wote!

Download PDF