YOTE AMBAYO NI MUHIMU NI UWEPO WA MUNGU | World Challenge

YOTE AMBAYO NI MUHIMU NI UWEPO WA MUNGU

David Wilkerson (1931-2011)
July 4, 2018

Agano la Kale linajazwa na akaunti nyingi za baraka zilizokuja kwa wale waliokuwa na uwepo wa Mungu pamoja nao. Hadithi hizi zina maana ya kuhimiza na kutuhimiza kutafuta uwepo wa Mungu katika maisha yetu.

Uwepo wa Mungu ulikuwa wazi sana katika maisha ya Ibrahimu kwamba hata wajumbe waliokuwa karibu naye walitambua tofauti kati ya maisha yao na yake: "Abimeleki ... alimwambia Ibrahimu, akisema, Mungu yu pamoja nawe katika yote unayotenda" (Mwanzo 21:22) . Mfalme huyu mpagani alikuwa akisema, "Ibrahimu, kuna kitu tofauti kati ya wewe. Mungu anakuongoza na kukubariki popote unapoenda!"

Mungu aliahidi Yoshua kwamba hakuna adui angeweza kusimama akimpinga wakati uwepo wa Mungu ulikua pamoja naye: "Hapatakuwa mtu ye yote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako ... Sitakupungukia wala kukuacha. Uwe hodari na moyo wa ujasiri" (Yoshua 1:5-6). Wakati Roho wa Mungu akiwa pamoja nasi, tunaweza kuwa na nguvu na ujasiri - kwa sababu hakuna adui anaoweza kutudhuru.

Mungu akamwambia Gideoni: "Bwana yu pamoja nawe, ewe shujaa! ... Nenda" (Waamuzi 6:12, 14). Mungu alikuwa akisema, "Gidioni, kuna nguvu ndani yako ambayo ni yenye nguvu, inaweza kuokoa Israeli. Na nguvu hizo ni uwepo wangu." Ijapokuwa Gideoni hakuwa na ujasiri, Mungu alitaka kumhakikishia kwamba mtu yeyote anaweza kufanya mambo makuu wakati uwepo wa Bwana upo pamoja naye.

Mungu alionya Yeremia kwamba taifa lote litamgeukia kwa kumupinga na kukataa unabii wake. Lakini Mungu aliahidi, "Watapigana nawe; lakini hawatawashinda; maana mimi nipo pamoja nawe ili, nikukuokoe na kukuponya " (Yeremia 15:20). Mungu anasema, "Haijalishi kama nchi nzima inakugeukia wewe kwa kukupinga, Yeremia. Ayo yote ambayo ni muhimu ni kwa uwepo wangu yapo pamoja nawe. Uwe na uhakika na hilo! "

Mtafute kwa moyo wako wote na utamani uwepo wake katika maisha yako ya kila siku. Kisha utapata utukufu wa ajabu wa Mungu.

Download PDF