As God Teentand Toelaat | World Challenge

As God Teentand Toelaat

Carter ConlonFebruary 13, 2021

In die dae toe die Filistyne bymekaargekom het om teen Israel te veg met 30 000 strydwaens, 6 000 perderuiters en soveel mense soos die sand op die strand, het koning Saul en die manne van Israel besef dat hulle in gevaar was en het hulle in grotte en gate begin wegkruip. Die Skrif sê dat ander Saul bewend na Gilgal gevolg het. Tog was daar iemand wat nie onder die banges gevind is nie. Jónatan, die seun van Saul, het omgedraai na sy wapendraer toe en gesê: “Kom, ons gaan oor na die wagpos van daardie onbesnedenes; miskien sal die Here vir ons optree, want by die Here is daar geen verhindering om deur baie of deur min te verlos nie” (1 Samuel 14:6).

Jónatan was nie bang om sy vyande aan te vat nie, hoewel hy net deur sy wapendraer vergesel was. Hy het verstaan ​​dat dit die stryd van die Here was, en daarom het hy met selfvertroue gesê: “Die Here het hulle in die hand van Israel gegee” (14:12).

Jonathan en sy wapendraer het net ‘n halwe akker grond ingeneem. Dit het miskien na ‘n klein en onbeduidende oorwinning gelyk, maar toe hulle daardie halwe akker ingeneem het, het dit ‘n siddering deur die geledere van die hel gestuur. Die Bybel sê dat ‘n aardbewing en ‘n groot bewing deur die hele leër gegaan het. Die Filistyne het gesidder, want uiteindelik het iemand gekies om God te glo. Hulle het hierdie oorwinning beslis nie as onbeduidend beskou nie!

Net so, kan ons in enige situasie staande bly. “God het ons nie ‘n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing” (2 Timótheüs 1:7).

Vryheid van vrees kom wanneer jy die rede vir die teenstand onthou – as jy onthou dat God dit in jou lewe toegelaat het om jou te onderhou en te voed. As jy kies om jou vyande aan te vat, is dit eintlik ‘n sleutel om die voorsiening van God vir jou lewe en die lewens van diegene rondom jou te ontsluit. Jy sien, die stryd is nie joune nie, dit is die Here s’n.

Carter Conlon het aangesluit by die pastorale personeel van Times Square Kerk in 1994 en was aangestel as Senior Pastoor in 2001. In Mei 2020 het hy oorgegaan in ‘n voortgesette rol as Algemene Opsiener van Times Square Church, Inc.

Download PDF