БОГ Е НА НАША СТРАНА! | World Challenge

БОГ Е НА НАША СТРАНА!

David WilkersonApril 10, 2015

Величественият Бог, на Когото принадлежи цялата слава и сила и мощ е на наша страна! Това е, което Исус се опитва да покаже на нас Неговите деца. Той ти казва: “Ако можеш да разбереш щедростта на Бог и фактът, че Той е на твоя страна!”.

“Тогава ще се върнат неприятелите ми надире в деня, когато Те призова; Това зная, защото Бог е с мене.” (Псалм 56:9).

“Господ е откъм мене; няма да се убоя; Що може да ми стори човек? Господ е откъм мене между помощниците ми; Затова ще видя повалянето на ненавистниците си.” (Псалм 118:6-7).

Святия Дух ни е дал Псалм 124 като противоотрова срещу страха и притесненията:

Давидова песен на възкачванията. Ако не беше Господ с нас, Нека рече сега Израил, Ако не беше Господ с нас, Когато се надигнаха човеци против нас, Тогава те биха ни погълнали живи, Когато яростта им пламтеше против нас, -

Тогава водите биха ни потопили, Пороят би преминал върху душата ни, - Тогава надигнатите води Биха преминали върху душата ни. Благословен да е Господ, Който не ни предаде в зъбите им като лов! Душата ни се избави като птица от примката на ловците; Примката се строши, и ние се избавихме. Помощта ни е в името на Господа, Който направи небето и земята.

Бог иска ние да сме устойчиви на лоши новини! “От лош слух не ще се бои; Сърцето му е непоколебимо понеже уповава на Господа. Утвърдено е сърцето му; той не ще се бои До тогаз, до когато види повалянето на неприятелите си.” (Псалм 112:7-8).

“Когато лягаш не ще се страхуваш; Да! ще лягаш и сънят ти ще бъде сладък. Не ще се боиш от внезапен страх, Нито от бурята, когато нападне нечестивите, Защото Господ ще бъде твое упование, И ще опази ногата ти да се не хване.” (Притчи 3:24-26).

Довери се на Господа с цялото си сърце! Да имаш свобода от страха и тревогите е да си почиваш уверено в Господаря на господарите. Почивай си в Онзи, Който те е създал!
 

Download PDF