БОГ РАБОТИ! | World Challenge

БОГ РАБОТИ!

David WilkersonMarch 11, 2015

През 1986 вървях по улиците на Таймс Скуеър, в Ню Йорк, и плачех и скърбях заради всичкия грях. Върнах се у дома в Тексас и повече от година плаках и скърбях. Тогава Бог ми говори: “Иди и направи нещо за всичките тези развалини.”

Бях дощъл и бях видял разрушенията, но не бях напълно съкрушен, докато не се изпълних с надежа, че мога да започна да възстановявам тези стени!

Гледате ли развалините във вашия живот? Да не би като Давид, да сте съгрешили и да сте донесли укор върху Неговото име? Има ли дупка в стената ви, нещо, което не е поправено?

Възлюбени, добре е да се облегнем на Канарата (Исус) и да бъдем разтрошени - съркушени на малки парченца. Когато видиш Христос в цялата Му слава, всъщност самият Негов изглед ще те съкруши. Дори добрите неща в тебе – таланти, ефективност, всички твои добри способности – ще бъдат строшени, когато се изправиш пред Него, безпомощен и изцеден!

Данаил каза: “И тъй, аз останах сам да видя това голямо видение, от което не остана сила в мене, защото енергията ми се обърна в (тлеене), та останах безсилен” (Данаил 10:8). Съкрушеността е напълното строшаване на човешката сила и възможности. Тя разпознава истинската реалност на греха и укора, който той носи на Христовото име!

Обаче съкрушеността разпознава и това: “Изправи се: защото тебе съм изпратил” (Данаил 10:11). Това е абсолютната увереност, че нещата ще се променят – че изцеление и възстановяване ще дойдат. Твоите развалини ще бъдат възстановени от Бога.

Свята е вярата,която казва: “Господ работи с мене. Сатана не може да ме държи. Няма да се влоша и да падна. Моят грях ме наскърби дълбоко, но съм се покаял. Сега е време да се изправя и да строя отново!”

Докато не хванеш тази надежда, ревност и убеденост, няма да можеш да се отървеш от сълзите си. Твоят живот може още да прилича на грамада от чакъл, с купчини от мръсотия и съборени места, които имат нужда от поправка. Но помни, че имаш Неговият меч и оръжия в ръцете си. И над тебе има един голям знак, поставен от собствената ръка на Бога, който гласи: “Бог работи тук”!
 

Download PDF