БОЖИИТЕ МИСЛИ ЗА НЕГОВИЯ НАРОД | World Challenge

БОЖИИТЕ МИСЛИ ЗА НЕГОВИЯ НАРОД

David WilkersonApril 8, 2015

Давид каза: “Господи Боже мой, Ти си сторил много чудеса; И Твоите мисли заради нас Не е възможно да ги изложи някой пред Тебе; Ако бих поискал да ги изявя и разкажа, Те превишават всяко преброяване” (Псалм 40:5).

Бог говори на израилтяните по време на плена във Вавилон: “Защото аз зная мислите, които мисля за вас, казва Господ, мисля за мир, а не за зло, за да ви дам бъдеще и надежда.” (Еремия 29:11).

Бог е мислил за теб преди още да си роден! Той е мислил за теб, когато животът е бил вдъхнат в тебе от една клетка… когато си бил още в утробата на майка си!

“Твоите очи видяха необразуваното ми вещество; И в твоята книга бяха записани Всичките ми определени дни, Докато още не съществуваше ни един от тях.” ( Псалм 139:16).

Ние приемаме, че Той се грижи за телата ни, но Той отива много по-далеч – Бог е преброил всеки наш косъм, кост, мускул, клетка, фибра. Той е преброил всичките ти сълзи – Той ги е събрал в съда Си. “и си преброил скитанията ми; Тури сълзите ми в съда Си; Не са ли те записани в Твоята книга?” (Псалм 56:8). Не мога да разбера всичко това. Той брои моите косми, брои моите сълзи и ги събира и запазва. Помислете си – няма нито една изгубена сълза на скръб, радост или покаяние.

Той мисли за нас, когато си лягаме и когато ставаме. Той мисли за нас във всяка стъпка, която ние правим. Той знае и разбира всяка една наша мисъл. Писано е: “Но Исус, като видя разискванията им…” (Лука 5:22).

Небето е населено с високо интелигентни същества – ангели, серафими, херувими и двадесет и четирите стареи. Те са свидетели на верността на нашия Бог. Те знаят всичките обещания, които Той има за нас и как Той е промислил за всяка подробност. Те Го чуват да дава най-пълни провизии, с които да ни пази и държи! Цялото небе прославя Бога, и хвърля короните си в краката Му, което е доказателство, че те виждат и вярват в Неговата вярност.

На Бог може да се има доверие, че ще извърши всичко, което е обещал!
 

Download PDF