БОЖИЯТА БЛАГОДАТ РАБОТИ У НАС | World Challenge

БОЖИЯТА БЛАГОДАТ РАБОТИ У НАС

Gary WilkersonMarch 2, 2015

Много от нас биха признали, че рядко чувстват Божията благодат да работи в нас. Именно затова сме склонни да се съмняваме, че Неговото присъствие обитава у нас. Павел се занимава с тази дилема, която имаме в Глатяни, където пише: “Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти.” (Галатяни 5:16).

Звучи достатъчно просто, нали? Но ние имаме тенденция да приемаме съвета на Павел като твърда заповед, на която да се покоряваме с усилия. Стискаме си зъбите и си казваме: “Днес ще ходя в Духа”. После, след като се препънем веднъж, ние си мислим, че не сме “духовни”, така че се опитваме още-усърдно да ходим в Духа. Изведнъж сме вече отново под закон, защото сме превърнали всичко това по-скоро в плътски усилия, отколкото в доверие, че сме вече в Духа.

Павел казва: “Но ако се водите от Духа, не сте под закон” (Галатяни 5:18). С други думи, Божият Дух вече обитава във нас, дава ни достъп до Неговата благодат по всяко време, която ни замогва със сили. Когато Павел казва: “Ходете в Духа”, той има предвид: “Ходете под Неговата благодат, не под закона!”

После Павел ни показва резултата от това да ходим в Духа: “А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.” (Галатяни 5:22-23). Забележете: тези неща не идват като резултат от нашите действия. Те са плод на праведността, която Бог е вложил в нас – резултат от Неговата работа в нас.

Може би понякога, не чувстваме любовта, но любовта е у нас, защото Бог я е вложил там. Може да не чувствате радост и мир, но Бог ги е поставил и двете дълбоко у вас. Неговият Дух работи във вас всеки час от всеки ден, за Негова слава и за ваше благословение.
 

Download PDF