БОЛКАТА НА ЛИЦЕМЕРИЕТО | World Challenge

БОЛКАТА НА ЛИЦЕМЕРИЕТО

Nicky CruzMarch 21, 2015

Не мога да разбера как някои хора могат да твърдят, че Исус е техен Спасител и в същото време да живеят сякаш никога не са преживели Неговата спасителна благодат. Как могат да молят Бог да ги изкупи, след като живеят непокаян живот, без никакви угризения. Как може да говорят, сяка познават Христос, когато техните действия толкова ясно крещят, че не знаят нищо за Него.

Такъв вид хора нанасят повече вреда на Царството, отколкото сатана дори може да се надява да нанесе. Те са най-добрите съюзници на Сатана в един свят, който вече търси начини да обезцени, това което Христос направи. Павел ни казва: “И недейте се съобразява с тоя век, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си.” ( Римляни 12:2).
Твърде дълго християните се съобразяват с пътищата на този свят. Ние сме позволили на света на само да ни афектира, но напълно да ни инфектира. Позволили сме да обгърне сърцата и умовете ни и да ни държи вързани за греха, въпреки че ние убеждаваме себе си, че сме свободни.

Но Исус обещава да донесе трансформация на нашите сърца и умове, да ни обнови, да промени начина, по който ние мислим, живеем и действаме. Ако не сме Му позволили да направи това, ние не сме Го приели наистина.

“Сърце чисто сътвори в мене, Боже, И дух постоянен обновявай вътре в мене,” (Psalm 51:10). Тези думи трябва да олицетворяват желанието на всеки последовател на Христос. Те трябва да са наша ежедневна молитва. Да молим Бога за ново сърце и нов ум, да го умоляваме за един чист живот, да се стремим всеки един момент да живеем с по-голяма милост и благодат и невинност. Да ставаме повече като Христос с всеки изминал ден.

Когато светът ни погледне, това което виждат да формира тяхната гледна точка за Христос. Да формира как те възприемат нашия небесен Отец, какво мислят за Него, как те разбират Неговата добрина и благодат. Ние сме посланици на небесното Божие царство в един паднал и изгубен свят. И нашите действия, и добрите и злите, ще се отразят директно върху Бога.

 

Ники Круз, международно известен евангелизатор и изобилстващ автор, се обръша към Исус от живот на насилие и престъпления след срещата си с Дейвид Уилкерсън в Ню Йорк през 1958г. Историята на неговата драматична промяна е описана в Кръстът и Гериоите на Ножа от Дейвид Уилкерсън и по-късно в неговата собствена книга “Run, Baby, Run”, която се превръша в бестселър.

 

Download PDF