ВСЯКО СЛАВНО ДЕЛО | World Challenge

ВСЯКО СЛАВНО ДЕЛО

Gary WilkersonFebruary 23, 2015

Бог стои зад всяко славно дело и Той няма да дели славата Си. Той няма да позволи на каквото и да е препядствие да застане на пътя на славата на Неговия Син. Ето защо, Той се нуждае от чисти съдове, за да извърши Своята работа. Във върховия момент, когато Неговите благословения и сила текат свободно през Неговия народ, Той им казва: “ Спрете сега и оставете всичко така. Искам да изпитате сърцата си!”

Това беше словото, което усетих, че Бог иска да проповядвам пред църквата на третия ни рожден ден. Можете да си представите моите съмнения. Представих си цялото събрание, което се е вторачило в мен, и си мисли: “ Чакай! Ти си казваш, че всички сме супер, обаче изведнъж се обръщаш и казваш, че трябва да се променим”. Ще бъде сякаш съпруг е извел на вечеря жена си по случай третата им годишнина и й казва: “Надявах се да поговорим за това, че си понапълняла.”

Е не е точно така, когато Бог ни казва да изпитаме сърцата си. В крайна сметка ние знаем, че нашата праведност е като мръсна дрипа, че се нуждаем от Неговата благодат. Факт е, че когато сме точно на ръба на Божиите най-велики дела, Той иска от нас да разсъдим върху следните въпроси: “Има ли нещо в сърцето ми, което не е угодно на Бог? Пренебрегнал ли съм нещо, което Бог ми е казал да правя? Не искам нищо в живота ми да ме спира от това, което Бог иска да правя!”

Бог винаги довежда Своя народ до това. Защо? Защото преди да донесе Своето най-добро, Той трябва да направи нещо дълбоко в нас. Той иска да ни даде Своята победа, но Той също така иска нашата пълна отдаденост към Него.

Върху какво в живота ти Бог слава Своя пръст? За да премахне нещо малко? Или да добави нещо, което ти пренебрегваш? Не отлагай своя отговор на верния глас на Святия дух. Да се справиш с нещо малко може да промени курса на целия ти живот. Ще се изпиташ ли? Ако ли да, знай, че Божието най-добро е пред теб – и можеш да си уверен, че си удовлетворил Онзи, Който иска да те благослови.

“Нека да тестваме и да изпитаме нашите пътища” ( Плачът на Еремия 3:40)
 

Download PDF