ГОЛЯМ ОБЛАК ОТ СВИДЕТЕЛИ | World Challenge

ГОЛЯМ ОБЛАК ОТ СВИДЕТЕЛИ

David WilkersonMarch 25, 2015

Бог ни е дал мощно оръжие, което да използваме срещу всяка атака на нашата вяра: “Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащето пред нас поприще,” (Евреи 12:1).

Махнете очите си от онези около вас, които падат. Вместо това, фокусирайте очите си върху “големия облак свидетели”, които вече са в Божията слава! Този стих описва армия от победоносни светии, от всички възрасти, които кръжат над нас и насърчават светиите, които все още са в състезанието! Чуйте техния вик: “Махни този грях; има победа! Ние спечелихме! Ние се борихме до смърт и не паднахме – защото Господ ни държа! Нашава вяра никога не се поколеба! Тичай с търпение, движи се напред, истината работи! Ние победихме!”

И така, някои проповедници падат! И така, хиляди проповедници падат! И онези, които се доверяват и те падат! Означава ли това, че сатана набира сила? Означава ли това, че малцина ще бъдат победители? Погледни нагоре и виж един голям облак свидетели, облечени в бяло!

Струва ли си всичко това? Питай Ной! “Цялото ми поколение пропадна! Само осем от нас удържаха вярата, но ние устояхме 120 години въпреки насилието, множащия се грях и присмехите! Ти също, можеш да устоиш и да победиш!”

Кажи на дявола: “Ако грехът е толкова мощен и ти казваш, че всеки е лицемер, какво ще кажеш тогава за този голям облак? Откъде идва тази армия от свидетели? Ако грехът е толкова силен, как толкова много са свободни? Виж победата на свидетелите, които махат с палми, носят корони на праведност. Как се справиха те?

Сатана, ти ограби и разпиля домовете им. Ти зпрати своите поддръжници, за да захвърлят технте деца в реките. Ти ги разряза на две, обезглави ги, пробеоде ги с мечове. Ти ги би с камшици и камъни ! Преряза им гърлата – и въпреки това, те не се огънаха! Тяхната вяра надделя!”
 

Download PDF