ДА ПРИЕМЕМ РАБОТАТА ПРИСЪРЦЕ | World Challenge

ДА ПРИЕМЕМ РАБОТАТА ПРИСЪРЦЕ

David WilkersonMarch 12, 2015

Молитвата и смирението, заедно с омразата към греха произвеждат това “да приемем работата присърце.” “Така съградихме стената; и стената се свърза цяла до половината от височината си; защото людете имаха присърце работата” (Неемия 4:6). Истинските съживления на святост винаги произвеждат работници. Книгите и семинарите и лекциите не правят това, обаче съживлението го прави!

Когато Бог прави нещо истинско сред Своите хора, Сатана прави конспирации срещу него. “Но когато Санавалат, Товия, арабите, амонците и азотците чуха, че поправянето на ерусалимските стени напредвало, и че проломите почнали да се затварят, разгневиха се много и всичките заедно се сговориха да дойдат и да воюват против Ерусалим и да му напакостят” (Неемия 4:7-8).

Врагът много се разяри и запланува да дойде срещу тях, за да се бие с тях и да ги спре! Неговата тактика беше тайно да се вмъкне сред тях, като ги издебне неочаквано. “А неприятелите ни рекоха: Няма да усетят, нито да видят докле дойдем всред тях, та ги избием и спрем работата” (стих 11).

Те плануваха да доведат сред тях тайна армия под прикритие. Врагът нямаше внезапна, отворена, фронтална атака, но по-скоро си каза: “Ще се промъкнем сред тях!”.

Тактиката беше вътрешен саботаж! Врагът каза: “Те дори няма да усетят какво става!”

Стратегията на сатана не се е променила. Дори сега той изпраща своите “светли ангели” в събранията по целия свят с доктринален саботаж и съблазни.

Как да ги засечем? Кой е нашият страж? “А ние се помолихме на своя Бог, и поставихме стражи да пазят против тях денем и нощем, понеже се бояхме от тях” (Неемия 4:9). Ключът тук е силна омраза към греха, истинска съкрушеност, ревностна молитва и постоянна бдетелност – и да стоим твърдо фокусирани върху Божието слово.

Възлюбени, позволете на Святия Дух да изпита сърцето ви много дълбоко и много прецизно, за да можете да ходите напълно непорочни пред Бога в тези последни дни!
 

Download PDF