ИЗМИТИ ОТ НЕГОВОТО СЛОВО | World Challenge

ИЗМИТИ ОТ НЕГОВОТО СЛОВО

David WilkersonMarch 5, 2015

Много християни днес искат греховете им да бъдат покрити с кръвта на Христос, но не искат истинско очистване! Ритуалът на скинията от Стария Завет ни представя един пример на онзи вид ходене с Бога, какъвто християните трябва да имат.

Скинията е имала външен двор, където жертвеното животно е бивало заклано. Това осигурявало кръвта за покриването на греха. Но отвън, също така имало леген, където ставало очистването. Никой свещеник не можел да влезе в Светая Светих и да общува с Бога лице в лице, без преди това да е бил очистен.

Някои християни смятат, че могат да подминат легена, който за нас, представлява умиването чрез Словото. Те смятат, че могат да се втурнат в Светая Светих с греха, който ги е залял целите и с грешните си навици, дълбоко вкоренени в техните сърца. Просто влизат направо вътре и се хвалят: “Аз съм праведният на Бог в Христос”.

Съвършеното сърце търси повече от сигурност или покриване на грях! То търси и преследва да бъде в Неговото присъствие и да има общение! Общението е разговор в Бога, споделяне на сладко приятелство, търсене на Неговото лице. Именно това получаваш в Светая Светих! То става по следния ред: покриване, очистване, предаване, общение.

Много вярващи , обаче, не искат нищо друго освен покриване – бърз билет към славата! Без болка, без кръст, без очистване! Те вървят и тръбят: “Аз съм покрит с кръвта! Аз съм на сигурно място!”.

Те цитират само една част от стиха: “ и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.” (1 Йоан 1:7). Прочетете го целия: “Ако речем, че имаме общение с Него, а ходим в тъмнината, лъжем и не действуваме според истината. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на Сина Му Исуса [Христа] ни очиства от всеки грях.” (1 Йоан 1:6-7). Исус казва: “Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих.” (Йоан 15:3).

Чуваме проповеди, които казват: “Няма нужда да бъдеш претърсван. Всичките ти грехове са под кръвта! Всичкото това ровене и издирване на греха носи само осъждение и вина!”.

В Откровение 2:23, Исус казва: “И всичките църкви ще познаят, че Аз съм Който изпитвам вътрешности и сърца; и ще въздам на всеки от вас според делата му.” Възлюбени, Той се обърна към Църквата!
 

Download PDF