ИЗПОВЯДВАНЕТО НА ХРИСТОС | World Challenge

ИЗПОВЯДВАНЕТО НА ХРИСТОС

David WilkersonApril 9, 2015

“Не бойте се, прочее, вие сте много по-скъпи от врабчетата. И тъй, всеки, който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата. Но всеки, който се отрече от Мене пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Си, Който е на небесата.” (Матей 10:31-33).

Години наред цитирах тези стихове по време на обиколките ми им изградовете! Казвах го, за да призова хората да излязат напред и да изповядат Христос. Обаче да се довериш на Бога е много повече от това да направиш публична изповед: “ Исусе, прости греховете ми. Аз вярвам в Теб”. Милиони хора с добри намерения правят такъв вид “изповед”, обаче нещата някак не се получават.

Ключът към разбирането какво Исус иска да ни каже е в Псалм 31:19. “Колко е голяма Твоята благост, Която си запазил за ония, които Ти се боят, И която си показал пред човешките чада Към ония, които уповават на Тебе!”

Тази “изповед” е нещо, което светът трябва да види, а не само да чуе! “тури още в устата ми нова песен, хваление към нашия Бог; Мнозина ще видят и ще се убоят, и ще уповават на Господа.” (Псалм 40:3).
Ние често говорим “да свидетелстаме за Исус” и си го представяме като проповядване по улиците, казване на приятели и непознати, че Исус ги обича. Възлюбени, това е само една малка част!

Светът не търси някакво доктринално доазателство за реалността на Бога! Той не търси по-велики доказателства за възкресението или по-добри аргументи за сътворението. Светът търси християни, които ще се изправят във време на криза, страх, беди и трудности и ще останат спокойни и с мир посред бурите. Светът има нужда да види как Божиите деца изцяло се доверяват на своя Бог.

Светът трябва да може да посочи даден християнин и да каже: “Ето един, който не се оплаква! Той не се страхува и бои и не бяга по време на беди. Той не се тревожи за утре! Неговата вяра стои по всяко време!
 

Download PDF