НЕ ЗАСЯДАЙ ВЪВ ВАВИЛОН | World Challenge

НЕ ЗАСЯДАЙ ВЪВ ВАВИЛОН

David WilkersonMarch 20, 2015

Вавилон се разпада! Този бизнес свят на алчност и лична изгода си отива. “Излезте от нея, люде Мои, за да не участвувате в греховете й и да не споделяте язвите й;” (Откровение 18:4).

Толкова сме удохотворили Вавилон, че ни липсва една проста, основополагаща истина. За това се говори в Откровение 18 и включва “разпалено блудствуване” и “безмерния разкош” (вижте Откровение 18:3).

Няма нищо лошо в това търговците да стават богати. Но Вавилон представлява дух на алчност – толкова мощен и силен дух, толкова зъл, че те кара да кажеш: “Хората нямат значение. Всичко, което е важно е на дълното на финансовия отчет”.

Търговците ще плачат горко в онзи ден ан ужас, но не за множествата, които горят в холокоста, а защото тяхната машина за пари я няма. Уол Стрийт е наречен “алчност за капитал”, но този дух не е ограничен само до една локация. Той помита обществото като цяло – та дори и Църквата!

Святият Дух казва: “Не позволявай на твоята алчност да направи тръговците още по-богати. Не се отнасяй с харчене и задлъжняване. Обуздай апетита си. Стига толкова! Махни се от вавилонската крепост на алчност. Отърси се от духа, който желае богатства и още и още неща! Не участвай в греха на Вавилон, който търгува с духа на алчност”.

Колко страхотна подготовка: Исус ме иска с Него! От деня, когато Той напусна земята, Той се подготвя за моето идване, за да се срещнем в Небето.

Слава на Бога за още една велика подготовка! Исус каза: “В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.” (Йоан 14:2-3).

Аз съм дълбоко докоснат и укрепен от такава любов. Той се приготвя за мен и аз, на свой ред, желая и копнея да се подготвя за Него!
 

Download PDF