ПОКОРСТВОТО СЕ ОТПЛАЩА | World Challenge

ПОКОРСТВОТО СЕ ОТПЛАЩА

David WilkersonFebruary 27, 2015

“С вяра Моисей, като стана на възраст, се отказа да се нарича син на фараоновата дъщеря и предпочете да страда с Божиите люде, а не да се наслаждава за кратко време на греха, като разсъди, че укорът за Христа е по-голямо богатство от египетските съкровища; защото гледаше на бъдещата награда. С вяра напусна Египет, без да се бои от царския гняв; защото издържа, като един, който вижда Невидимия.” (Евреи 11:24-27)

Мойсей можеше да има всичкото сребро и злато, коне, хареми, всичките удоволствия на материалистичния Египет! Той беше принца на Египт, от кралския двор на Фараона. Обаче той чотказа да бъде наричан син на Фараоновата дъщеря”. И това му струваше всичко. Той счете укора за Христос по-велик от всички богатства в Египет, предпочитайки да страда за Божия народ. Мойсей държете фокуса на очите си върху Исус, своя Бог, а не върху нещата от този свят.

Отплаща ли се покорството? Отплаща ли се да отдадеш вниманието си на Божието послание? Сравнете тези двама мъже от Библията: Соломон, който поглеждайки към живота си казва: “И от всичко, което пожелаха очите ми, Нищо не им отрекох; Не спрях сърцето си от никаква веселба; Защото сърцето ми се радваше във всичките ми трудове, И това беше делът ми от всичкия ми труд. Тогава разгледах всичките дела, Които бяха извършили ръцете ми, И труда в който бях се трудил; И, ето всичко беше суета и гонене на вятър, И нямаше полза под слънцето.” (Еклесиаст 2:10-11). Соломон продължава и казва в Еклесиаст:

“Затова намразих живота” (2:17).

И още и нощем сърцето му не си почива.” (2:23).

“Затова аз облажавах умрелите Повече от живите ” (4:2).

“Има тежко зло, което видях под слънцето, именно, Богатство пазено от притежателя му за собствената му вреда;” (5:13).

“И намирам, че е по-горчива от смърт Оная жена, чието сърце е примки и мрежи, и ръцете й окови” (7:26).

Погледнете обаче на Мойсей: на 124-годишна възраст очите му виждаха съвсем ясно и физическото му здраве беше в пълна сила, когато Бог си го повика у дома. Бог лично взе тялото на Мойсей!

Ето какво свидетелство остави Бог за Мойсей на човечестворо: “Не се издигна вече в Израиля пророк като Моисея, когото Господ познаваше лице с лице относно всички знамения и чудеса, които Господ го изпрати да извърши в Египетската земя върху Фараона, върху всичките му слуги и върху цялата му земя,” (Второзаконие 34:10-11).

Да си покорен се отплаща щедро!
 

Download PDF