ПОСТОЯННА БИТКА | World Challenge

ПОСТОЯННА БИТКА

Gary WilkersonMarch 9, 2015

Защо усещаме, че сме в постоянна битка? Сякаш като на анимационните филмчета – на едното ни рамо стои дявол, на другото ангел и двамата се борят за нашето внимание. Ние сме въвлечени в битка, но не такава. Павел говори за истинската дилема в живота ни в Римляни: “Защото знаем, че законът е духовен; а пък аз съм от плът, продаден под греха. Защото не зная какво правя: понеже не върша това, което искам; но онова което мразя, него върша.. . Защото зная, че в мене, сиреч, в плътта ми, не живее доброто” (Римляни 7:14-15, 18).

Павел тук не смекчава думите, когато описва своето състояние: “Аз съм от плътта. Правя зло през цялото време. Няма добро, което да обитава у мен”. И така, това ли е основното описание на Павел за един християнин? Казва ли той, че всичките ни дни ще бъдат подобен конфликт със самите нас?” Не, изобщо.

Павел продължава нататък: “И тъй, намирам тоя закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо.Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон; но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми. Окаян аз човек! кой ще ме избави от тялото на тая смърт?” (7:21-24).

Много християни спират тук и казват: “Това съм аз – спасен съм, но животът ми е окаян. Няма начин Бог някога да ме използва. Прекарвам всеки час, в който съм буден в борба с греха”. Проблемът е, че тези християни не знаят кои са в Христос и това именно цели Павел да покаже. Той представя една пълна картина на нашето противоречие, описвайки нашето окаяно състояние и задавайки въпроса: “Има ли изход? Как някога мога да бъда освободен от това? Това е невъзможно с мои собствени сили!”.

После, следва един от най-изумителните пасажи от Библията. Павел дава Божия отговор за човешкото състояние: “Благодарение Богу! има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. . . Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, [които ходят, не по плът но по Дух].Защото законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса от закона на греха и на смъртта.” (7:25, 8:1-2).

Има един нов закон, който работи в тебе – защото има нов шериф в града! Исус, новият шериф, е изместил стария, корумпирания – “стария човек” от твоята плът. Ти вече не живееш под закона на греха и смъртта, защото “законът на животворящия Дух ме освободи в Христа Исуса.”
 

Download PDF