СИМВОЛ НА БОЖИЯТА ГРИЖА ЗА НЕГОВИТЕ ДЕЦА | World Challenge

СИМВОЛ НА БОЖИЯТА ГРИЖА ЗА НЕГОВИТЕ ДЕЦА

David WilkersonApril 3, 2015

Косъм! Всеки косъм от нашата главa е преброен от нашия небесен Отец! Между 100,000 и 15,000 косъма постилат човешката глава. Бог е направил коса на главите ни като изолация през лятото и зимата, не само за външен вид. Нашите вежди предпазват очите ни от потта, а миглите предпазат клепачите от прах или приближаващи се насекоми. Тънките косъмчета в ушите и носа филтрират влизащия въздух от частици.

Само ако знаехме колко чудно творение е косъмът, колко пълен с живот е той, никога не бихме се съмнявали, че Бог е преброил това, което е създал.

Не е чудно, че Давид казвА: “Ще Те славя, защото страшно и чудно съм направен; Чудни са Твоите дела, И душата ми добре знае това.” (Псалм 139:14).

В Матей 10:28-33, Исус учеше Своите ученици да не се страхуват. Той беше създал всяко врабче, формирал всяко човешко тяло и преброил всеки косъм! “понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти, всичко чрез Него бе създадено; и Той е преди всичко, и всичко чрез Него се сплотява.” (Колосяни1:16-17). Обаче учениците все още не разбираха. Как ли само Исус е искал да им разкрие онези тънкости как Той е направил крилата и костите на врабчето и как е проектирал косъма. Никой дърводелец не би могъл да измисли нещо толкова страшно и чудно!

Исус можеше да им каже: “ Петре, ами ако ти кажа, че имаш 127, 550 косъма на главата? Сега, като знаеш, че съм преброил всеки косъм на главата ти, ще Ми се довериш ли за всяка подробност от живота си? Няма ли да повярваш, че знам всяка твоя стъпка?”

“Нито едно врабче не пада на земята без знанието на Отца ми на небесата” (виж Матей 10:29). Знаейки това, ще бъдеш ли повече “не се тревожете за нищо”? Ще Му се довериш ли, за да се погрижи за всичките ти нужди? Ще престанеш ли да се тревожиш какво ще ядеш и какво ще пиеш? Ще повярваш ли, че твоят Небесен Отец знае от какво се нуждаеш и че Той ще го снабди? Ще Му се довериш ли те прибере в дом, да те нахрани, да те облече?
 

Download PDF