СЪРЦЕ ПОДАТЛИВО НА ПРЕТЪРСВАНЕ | World Challenge

СЪРЦЕ ПОДАТЛИВО НА ПРЕТЪРСВАНЕ

David WilkersonMarch 4, 2015

Веднъж, по време на едно пътуване от Тийн Челъндж фарм към Ню Йорк, Бог говори на вътрешния ми човек: “Има такова нещо като съвършено сърце! Искам да ти покажа какво е съвършеното сърце, за да можеш да го търсиш!”. По това време Бог разкри на духа ми, че Исус предава себе си на онези, които ходят пред Него със съвършено сърце, готово да отговори на Бог.

“защото Господ изпитва всичките сърца” (1 Летописи 28:9). Съвършеното сърце извиква заедно с Давид: “Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми; Опитай ме, и познай мислите ми; И виж дали има в мене оскърбителен път; И води ме по вечния път.” (Псалм139:23-24).

Бог каза на Еремия: “Аз, Господ, изпитвам сърцето” (Еремия 17:10). Еврейското значение за тази фраза е: “Изпитвам дълбоко”. Писанието казва: “понеже Духът издирва всичко, даже и Божиите дълбочини.” (1 Коринтяни 2:10).

В Откровение 2:24, Исус говори за “дълбоките работи на сатана”, за отиване в неизмеримата дълбина на греха. Той казва, че злото отива дълбоко в човешката душа; че има корени, които слизат в ада. Давид казва за нечестивите: “А и вътрешната мисъл и сърцето на всеки от тях са дълбоки.” (Псалм 64:6). “Защото блудницата е дълбока яма” (Притчи 23:27).

Тези пасажи са свято предупреждение: “Не осъзнавате колко дълбоко ви влияе тази асоциация със злото. Тя ви завежда в дълбините на самия сатана, дълбини, които са тайнствени, безкрайни, абсолютни. Тази пътека води към ада”.

В тези последни дни грехът е станал сложен, коварен, чувствен и по-изтънчен. Той идва дегизиран като изкуство, култура и образование. Вярвам, че сега има нови дълбини на греха. Той е завзел по-силни, по-дълбоки корени. Нашите деца се конфронтират с дълбини на греха пред каквито ние никога не сме се изправяли и няма да се изправим. “Горко на ония, които дълбоко търсят да скрият намеренията си от Господа, чиито дела са в тъмнината, И които казват: Кой ни види? кой ни знае?” (Исая 29:15).

Съвършеното сърце иска Святия Дух да дойде и да претърси дълбините на вътрешния човек, да огрее всички скрити грехове, да разследва и да изкопае и да изобличи всичко, което не е Христоподобно.
 

Download PDF