СЪС СЪВЪРШЕНО СЪРЦЕ | World Challenge

СЪС СЪВЪРШЕНО СЪРЦЕ

David WilkersonMarch 3, 2015

Възможно е да ходиш пред Господа със съвършено сърце! Бог каза на Авраам: “Аз съм Всемогъщият; ходи пред Мене и бъди непорочен.” (Битие17:1).

Бог също така каза на децата на Израил: “Съвършен да бъдеш пред Господа твоя Бог.” (Второзаконие 18:13). Давид беше твърдо решен в сърцето си да се покори на тази заповед. Той казва “Ще внимавам на пътя на непорочността. Кога ще дойдеш при мене? Ще ходя с незлобиво сърце всред дома си.” (Псалм 101:2).

Писанието ни посочва кака Соломон не успя да спази тази заповед да бъде съвършен: “и сърцето му не беше съвършено пред Господа неговия Бог, както сърцето на баща му Давида.. . . . [и не следваше съвършено Господа, както беше сторил баща му Давид.” (3 Царе 11:4-6).

Ние виждаме Божията заповед да бъдем съвършени и в Новия завет. Исус казва: “И тъй бъдете съвършени и вие, както е съвършен вашият небесен Отец.” (Матей 5:48).

Павел написа: “да представим всеки човек съвършен в Христа.” (Колосяни 1:28). И отново в същото послание: “да стоите съвършени и напълно уверени във всичко що е Божията воля.” (4:12).

И Петър казва: “А Бог на всяка благодат, Който ви е призовал в Своята вечна слава чрез Христа [Исуса], ще ви усъвършенствува, утвърди, укрепи [и направи непоколебими],” (1Петрово 5:10).

Съвършенството не означава безгрешно сърце, без никакъв недостатък. Човек съди по изгледа на лицето, на това, което вижда. Но Бог съди сърцето, невидимите мотиви. (1 Царе 16:7). За Давид се казва, че той имаше съвърпено сърце към Бога “всичките дни на живота си”, въпреки че често се проваляше пред Бог. Неговият живот завинаги остана белязан от прелюбодейство и убийство.

Основната дефиниция на съвершен е: завършеност, цялост, зрялост. На гръцки и еврейски, значението включва: правота, да бъдеш без петно, без недостатък, напълно покорен. Означава да завършиш това, което е било започнао; цялостно изпълнение. Уелси го нарича: “постоянно покорство”.

Съвършеното сърце е онова, което отговаря. То бързо и напълно отговаря на Божия зов, шепот и предупреждения. Това сърце казва през цялото време: “Говори ми Господи, защото слугата ти слуша. Покажи ми пътищата, по които трябва да ходя”.
 

Download PDF