ТАЙНАТА Е РАЗКРИТА | World Challenge

ТАЙНАТА Е РАЗКРИТА

Gary WilkersonApril 6, 2015

“В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.” (Йоан 1:1). Основните слушатели на Йоан за неговото евангелие са били част от гръцката култура. Ето защо той веднага идентифицира Исус като “Словото”, отнасяйки се до гръцкия термин “логос”. Гърците изучават тази идея за логоса от векове, идея която говори за мъдрост, знание, разум, смисъла на живота, философията на човешкото съществуване.

Сега Йоан ги предизвиква: “Искате ли наистиа да познаете смисъла на живота, да разберете целта на човешкото съществуване на земята? Логосът, който търсите се намира буквално в Словото на Бог – в Неговия Син, Исус Христос. Христос е логосът, за който всеки е гладен! Вие търсите знание, но логос – истинската мъдрост и живот – е пълно изразена в Исус.”

Когато бяха на 12 дочух едн репортерка, която интервюираше посетител на Тийн Чалъндж. Тя го попита: Кое е различното на тази програма? Какво ви предлага тя, което не можете да намерите в един светски център за обучение?”. Младежът отговори: “ Святия Дух е с нас на закуска, Исус на обед и Отец вечерта.”. Днес този отговор може да прозвучи заучен, обаче не беше така преди четиридесет години. Спомням си вълнението на младежа, докато той разказваше на тази репортерка: “Тийн Чалъндж е изцяло за Бог. Само Той може да ме освободи по такъв начин. Само Той може да ми даде цел и надежда и да ме направи щастлив. Госпожо, това е истинско!”.

Това именно е и словото, което Йоан използва, за да опише Исус на гърците: “Истинската светлина, която осветлява всеки човек, идеше на света” (Йоан 1:9). От гръцки, Йоан изпозва думата “alethinos”, което означава “истински”. Гърците са смятали, че “логос” е нещо непознаваемо, обаче Йоан им е казал: “Бог не се крие. Той дойде да света, за да живее между нас. Тайната на Бог ви е открита в Исус!”.

Как точно се разкрива тази тайна? Исус избра да направи себе си познат на света чрез Своите хора. Когато Йоан казва, че Христос идва да обитава у нас, глаголът, който той използва означава “подслонявам се” Исус “намира подслон” в нас, точно както Бог обитаваше в Стария завет – Неговата слава слизаше от небето, за да обитава сред Неговите хора. Той избира да направи Свой дом вътре в нас, като го прави – и индивидуално и като събрание – мястото, където Неговата слава обитава.

Това беше съществена истина за баща ми, Дейвид Уилкерсън. Той често казваше: “не искам посещение от Бог, искам обиталище. “Тази истина идва директно от Йоан, който е казал на гърците: “Логосът е повече от информация, повече от умствено съгласие с идея. Това е Самият Бог, Кoйто идва да обитава в теб!”.
 

Download PDF