УСТОЙЧИВ НА ПРОПОВЕДИ | World Challenge

УСТОЙЧИВ НА ПРОПОВЕДИ

David WilkersonFebruary 24, 2015

Да бъдеш устойчив на проповеди е да чуваш Божието слово, да твърдиш, че го обичаш, да прокламираш, че му се покоряваш, но да не действаш според него! Станал си толкова закоравен, сърцето ти дори не трепва вече и никак се не повлияваш от проповедите. Някои наричат това “закоравен за евангелието”.

Помисли си за всички библейски истоии и библейски герои. Кой според теб беше най устойчив на проповеди? Кой стоеше под най-ясното, силно слово и беше абсолютно недокоснат от това?

Беше ли Саул? Той чу ясно, силно слово: “Иди сега та порази Амалика, обречи на изтребление всичко, що има, и не го пожали; но избий мъж и жена, дете и бозайниче, говедо и овца, камила и осел.” (1 Царе 15:3). Саул не се покори на това послание. Наместо това: “Саул, обаче, и людете пощадиха Агага, и по-добрите от овците и от говедата и от угоените, и агнетата и всичко, което беше добро, и не искаха да ги обрекат на изтребление; но всичко, което беше изхабено и нямаше стойност, него изтребиха.” (1 Царе 15:9). Тогава Самуил се появи и Саул стана лъжец! “И когато Самуил дойде при Саула, Саул му каза: Благословен да си от Господа! изпълних Господната заповед.” (1 Царе 15:13). Самуил беше ужасен, защото чуваше блеенето на пощадените овце. “Защо, прочее, не послуша ти Господния глас, но се нахвърли на користите, та стори това зло пред Господа??” ( 1 Царе 15:19).

Беше ли Саул закоравен? Беше ли той устойчив откъм проповеди? Защо иначе би казал толкова дръзки лъжи на Божия пророк, който много добре знаеше как стоят нещата. Чуйте го как лъже отново и как лъжите му се обръщат срещу самия него: “А Саул каза на Самуила: Да! послушах Господния глас, и отидох в пътя, по който Господ ме изпрати, и доведох амаличкия цар Агаг, а амаличаните обрекох на изтребление.” (1 Царе 15:20). Хванат на местопрестъплението, Саул обвини другите и изнамери невероятни извинения за греха си: “Но людете взеха от користите овци и говеда, по-добрите от обречените неща, за да пожертвуват на Господа твоя Бог в Галгал.” (1 Царе 15:21).

Самуил стигна до сърцето на проблема. Той знаеше, че Саул беше устойчив на проповеди и изобличение, защото вече беше предал сърцето си на чародейство: “защото непокорността е като греха на чародейството, и упорството като нечестието и идолопоклонството. Понеже ти отхвърли словото на Господа, то и Той отхвърли тебе да не си цар.” (1 Царе 15:23). Закоравеният Самуил завършии живота си, търсейки насоки от една вещица и умря ранно с една жестока смърт.
 

Download PDF