ÜKSAINUS SAMM | World Challenge

ÜKSAINUS SAMM

David WilkersonMarch 13, 2015

On see tõesti võimalik armastada Jumalat kogu oma südamest, elada täiega kaasa Tema asjadele, panustada aega ja raha Tema tööle, asetada Jumala esikohale kõiges ja olla pühendunud Talle ning samas olla siiski sõnakuulmatu Tema Sõna suhtes teatud valdkondades?

Saalomon igatses kogu südamest omada jumalikku tarkust ja tunnetust, et teha vahet õige ja vale vahel. Jumal ilmus talle unes ja ütles: „Palu, mida ma sulle peaksin andma!” (1 Kuningate 3:5). Saalomonile kingiti arusaamist teha vahet hea ja halva vahel (vt 1 Kuningate 3:9), kuid Jumal lisas sellele ka tingimuse: „Ja kui sa käid minu teedel, pidades minu määrusi ja käske, nõnda nagu käis su isa Taavet, siis ma pikendan su elupäevi.” (1 Kuningate 3:14). Saalomon sai võimsa jutluse Jumala enda käest! Ka ta isa Taaveti sõnad helisesid veel ta kõrvus, nii nagu ka isa poolt tehtud patt ja sellele järgnenud kohtumõistmine. Ta käsutuses olid nii seadus kui ka kohtunikud, sh Deeboora, Saamuel ja prohvet Naatan. „Pea, mida Issand, su Jumal, on käskinud pidada…pidades tema määrusi, käske, seadlusi ja manitsusi, nõnda nagu Moosese Seaduses on kirjutatud.“ (1 Kuningate 2:3).

Saalomon tundis Jumala Sõna. Tänu kõigele, mida Jumal oli talle ilmutanud, kirjutas ta üle tuhande laulu ja 3000 õpetussõna! Ta hoiatas oma õpetussõnaes võõra naise kurja mõju eest: ”Aga viimaks on ta kibe nagu koirohi, terav otsekui kaheterane mõõk. Ta jalad lähevad alla surma, ta sammud veavad põrguhaua poole.” (Õpetussõnad 5:4-5). Ta tõesti tundis Jumala Sõna! Ja ta oli väga osav ka selle kuulutamises teistele. Maailma juhid tulid ta juurde nõu saama. Kuid kui tark, tundlik ja Jumala poolt õnnistatud ta ka polnud – temagi hoidis kinni teatud sõnakuulmatusest oma elus.

Saalomon tegi vaid ühe sõnakuulmatu sammu, mis lõpuks muutis ta kõva südamega, jutlusekindlaks ning himudest aetud meheks. Ta pidas vaarao tütrega abiellumist vaid väikeseks mõtlematuks teoks, mis samas tähendas tema jaoks igati mugavat elu. ”Ta võttis vaarao tütre ja viis selle Taaveti linna.” (1 Kuningate 3:1). Vaarao tütar oli see sama „võõras naine“, kelle eest Saalomon ise oli Õpetussõnades hoiatanud. Naine, kelle värav viis otse põrgusse! Vaarao tütar sümboliseerib üht ainust niiti, mis hoiab meid millegi küljes siin maailmas. Ühe salajase ja varjatud patu küljes, mis pole alistatud Jumalale – selle üheainsa kompromissi küljes, millele meil alati leidub vabandus!
 

Download PDF