IGATSEDES TEMA TULEKUT | World Challenge

IGATSEDES TEMA TULEKUT

David WilkersonApril 21, 2015

Sa saad eelolevatel aegadel kuulma imelisi sõnumeid armastavast Jeesusest. Nad kõik kõlavad pühade sõnumitena ja otsekui Kristuse enda poolt läkitatutena, kuid neis peitub teatud viga, mis röövib Jumala pühadelt just selle sama, mis aitab alal hoida oma vankumatust. Neis sõnumeis puudub õhutus valmistada end ette Jeesuse tulekuks ja igatseda seda taga! Need jutlustajad lõikavad selle aulise tõe oma kõnest välja, juhtides su tähelepanu sellele maisele kuningriigile. Kui sa aga ootad innukalt Issanda taastulemist, tembeldatakse sind eskapistiks ehk kellekski, kes reaalsusest kaugenenud!

Tänapäeval kuulutatakse juba uut evangeeliumit, mis ütleb, et Jeesus tuleb ainuüksi me südameisse ja Tema teine tulemine on üks eriline meelte ilmutus! Ta ilmub vaid sinu seesmises inimeses! New Age’i rahvas kuulutab, et nende Kristus ilmub teles üle kogu maailma. Kogu maailm näeb Tema tulekut üheaegselt ja seda sündmust nähes saavad nad oma meeltes seesmise ilmutuse ehk „teadmise“.

Osade tänapäeva kristlaste jaoks pole see maailm ei uppuv laev ega paik, mis määratud tulle. See on vaid kui üks rahvusvaheline parlamendihoone, mille on vallutanud soovimatud isikud, kelle need usklikud plaanivad välja lüüa. Seejärel võtavad nad aga ise nende kohad, luues valitsuspositsiooni iseendale. Taoline mõtteviis on üks sümptomeist sureva armastuse kohta Jeesuse vastu ja sellest maailmast kinni hoidmise kohta! „Mu armsad, et te nüüd seda ette teate, siis olge valvsad, et teid ei kistaks kaasa kõlbluseta inimeste eksitustega ja te ei langeks ära oma kindlalt aluselt.“ (2 Peetruse 3:17). Keegi ei saa olla vaimselt rohkem pimestatud, kui see, kes väidab: „Mu Issanda tulemine viibib.“

Juuda kirjas salmides 14-15 on öeldud: „Vaata, Issand tuleb mitmekümne tuhande pühaga pidama kohut kõigi üle.“ Paulus ütles: „Sest Issand ise tuleb sõjahüüu, peaingli hääle ja Jumala pasuna saatel alla taevast ning esmalt tõusevad üles surnud, kes on läinud magama Kristuses, pärast kistakse meid, kes me oleme üle jäänud elama, ühtviisi koos nendega pilvedes üles õhku Issandale vastu, ja nõnda me saame alati olla koos Issandaga. Julgustage siis üksteist nende sõnadega!“ (1 Tessalooniklastele 4:16-18).

See pole mingi eskapisti sõnum. See on tröösti pakkuv sõnum! Sõnum sellest, et Jeesus tahab võtta meid enese juurde!
 

Download PDF