JUMAL TEEB OMA TÖÖD! | World Challenge

JUMAL TEEB OMA TÖÖD!

David WilkersonMarch 11, 2015

Kõndisin 1986 aastal läbi Times Square’i piirkonna New Yorgis ja nutsin ning halasin kogu selle paiga patu pärast. Seejärel sõitsin tagasi koju Texasesse ja nutsin ning ägasin seal veel pea üle aasta, kuni Jumal ütles: „Mine ja võta nende varemete osas midagi ette!“ Ma olin käinud New Yorgis ja näinud selle hävingut, kuid ma polnud lõpuni murtud selle pärast, kuniks minus ei tärganud lootust hakata neid müüre taas üles ehitama!

Oled ehk sinagi „vaadanud varemeid“ omaenda elus? Oled ehk Taaveti kombel teinud pattu ja häbistanud Jumala nime? On su müüris ehk mõned mõrad, mis vajaksid korda tegemist?

Armsad, see on isegi hea kukkuda kildudeks Kaljule (Jeesuse rüppe). Sest Tema nägemine Tema täies aus kahtlemata „purustab“ teid. Isegi kõike seda head, mis teis on – teie anded, efektiivsus ja võimed – need kõik saavad läbi raputatud, kuid kord Tema ees abitu ja tühjaks tõmmatuna seisate! Taaniel ütles: „…siis ei olnud mul enam rammu, mu näojume (jõud) muutus kaameks (varemeiks) ja ma jäin jõuetuks“ (Taanieli 10:8).

Murtus tähendab kogu inimliku jõu ja võimete kokkuvarisemist. Kogu patu reaalsuse mõistmist ja häbi, mida see Jumala nimele toob! Samas tähendab see aga ka järgneva mõistmist: „Seisa seal, kus sa seisid, sest mind on nüüd läkitatud sinu juurde!” (Taanieli 10:11). See viitab absoluutsele kindlusele sellest, et asjad saavad muutuma – et tervenemine ja ülesehitamine tulevad. Sinu varemed saavad Jumala omaks!

See on püha usk, mis ütleb: „Jumal teeb oma tööd mu sees! Saatan ei saa must’ midagi. Ma ei käi alla ega lange. Jah, mu patt on mind kurvastanud, kuid ma olen meelt parandanud. Nüüd on aeg tõusta ja taas üles ehitada!“ Seniks, kuni sa ei haara kinni sellest lootusest, innukusest ja otsusekindlusest, ei saa saa ka mööda oma pisaraist. Su elu võib ju endiselt tunduda kui üks suur rusude hunnik, ühes suurte sopahunnikute ja lõhutud paikadega, mis vajavad parandamist. Kuid ära unusta, et sul on Jumala mõõk ja tööriistad sinu käsutuses. Ja üle sinu laiub suur silt, mille Jumal ise oma käega on kirjutanud: JUMAL TEEB OMA TÖÖD!
 

Download PDF