JUMALAL ON KONTROLL KÕIGE ÜLE

David Wilkerson

„Aga ei ole edu ühelgi relval, mis valmistatakse sinu vastu…See on Issanda sulaste pärisosa ja nende õigus minult, ütleb Issand.“ (Jesaja 54:17). Mida iganes ka Saatan ei üritaks, et sind rajalt maha võtta, see lihtsalt ei toimi! Kõik need võimsad relvad, mis on suunatud su vastu, sulavad Issanda ligiolus.

Algses heebrea keeles kõlaks ülaltoodud salm järgnevalt: „Mitte ükski plaan, mitte ükski hävitav relv ega saatanlik kahurvägi ei saa lükata-tõmmata sind ega sõita sinust üle, ilma, et sellele endale üks null ära ei tehtaks.“ Jumal on tõotanud hävitada Saatana plaanid su elu suhtes. Tasuks neile, kes Jumalat innukalt otsivad, on enam kui võitja staatus. „Kuid selles kõiges me saame täieliku võidu tema läbi, kes meid on armastanud.“ (Roomlastele 8:37).

365 aastat tõrjus Eenok endast eemale kõik põletavad nooled. Ta elas kuni viimase kui hingetõmbeni täielikus võidus. Ta ei roomanud ega longanud kusagilt välja, vaid lahkus siit elust täie tulisuse ja auga! „Usus võeti ära Eenok, et ta ei näeks surma, ja teda ei leitud enam, sest Jumal oli ta ära võtnud. Aga juba enne, kui ta ära võeti, oli ta saanud tunnistuse, et ta on olnud Jumalale meelepärane.“ (Heebrealastele 11:5).

„Sind rajatakse õigluses; sa jääd eemale vägivallast, sest sul ei ole midagi karta, ja hirmust, sest see ei ligine sulle. Kui sulle ka kallale kiputakse, siis mitte minu poolt; kes sulle kallale kipub, see sinu pärast langeb.“ (Jesaja 54:14-15). Kus iganes valitseb õigsus, valitseb ka rahu. Sind päästetakse nii rõhumisest kui hirmust, sest neile, kes käivad õigsuses, ei valitse mingit ohtu. „Mina ise olen seega loonud hävitaja hävitama.“ (Jesaja 54:16). Isegi „hävitaja“ on Jumala kontrolli all. Jumalal on kontroll kõigi hävitavate relvade üle. Meie turvatunne peitub Tema õigsuses ja elus koos Jeesusega, nii et me ei pea kartma mitte kui midagi!