KÕIK ON UUS | World Challenge

KÕIK ON UUS

Gary WilkersonMarch 23, 2015

Pastorina olen märganud üht üsna levinud probleemi, mis enamus inimestel, kes minu juures nõustamisel käivad, esineb. Nad ütlevad väsinult: ”Ma pole vastanud Jumala standarditele. Mu patt on lõiganud läbi mu osaduse Temaga.” Nad arvavad, et nende patt paneb Püha Vaimu lendama ära kui tuvi ning hõljuma kusagil õhus seni, kuni nad oma südame asjad taas korda saavad.

Kõigi nende usk on siiras, kuid ometi on nad Jumalast nii valesti aru saanud. Sest olukorras, kus me pattu teeme, vajame me just Kristuse osadust kõige enam! Jeesus ei jäta meid meie patuga üksi. Ta palvetab meie eest Isa ees ja saadab Püha Vaimu tuletama meile meelde Tema armu – armu, mis tugineb Tema valatud verele ja mitte meie etteastetele.

Jah, nii Piibel kui ka Püha Vaim mõistavad patu hukka. Kuid me ei peaks väga muretsema oma patu tagajärgede pärast. Jumala arm on võimsam kui ükski deemon, patune loomus või mäe suurune süütunne. Seega meie patu tagajärjed on Jumala käes! Me ei pea kuidagi taaslooma oma suhet Temaga, sest Ta on juba tegutsemas selle nimel, et tuua meid patutunnetusele, pesta ja puhastada meid. Ta ei jäta meid kunagi. Tema jumalik töö ei lõppe meis kunagi – isegi siis mitte, kui me pole igakord kõige pühamad! See aga tähendab seda, et sa ei ela enam patu seaduse all, vaid oled vaba elama ja käima armu Vaimus. Sinu vana loomus on läinud ja kõik on saanud uueks. Sa ei pea enam ütlema: „Oi, ma ei saa enam teha seda, mida tahan!“, vaid su uus moto on: ”Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks.” (Filiplastele 4:13). See tõesti on võimalik! Mitte su enda jõus ja väes, aga läbi Kristuse, kes on sind puhastanud ja nimetanud õigeks läbi oma armu. ”Sest seda, milleks Seadus oli võimetu, kuna see oli jõuetu inimloomuse tõttu, on teinud Jumal.” (Roomlastele 8:3). Me ei suuda omaenese jõus oma õigsust välja teenida. Jumal on selle meile andnud läbi oma Poja, „et Seaduse nõuded oleksid täidetud meis, kes me ei käi oma loomuse, vaid Vaimu järgi.” (Roomlastele 8:4).

Oled sa ärevil? Tunned, kuidas su läbikukkumised sind jahivad? Mõtled sa vahel endamisi: „Kas minu jaoks võib tõesti leiduda sellist asja nagu vabadus? Kas kristlik elu tõesti toimib?“ Jeesus vastab: „Sind on vabaks tehtud!“ See on see reaalsus, mida Jumal kuulutab su kohta. Seetõttu palu järgnev palve: „Jumal, ma tean, et Sa oled teinud seda minu heaks, kuigi ma olen elanud otsekui Sa poleks. Las see teadmine settida nüüd mu südames. Teadmine, et ma võin elada Vaimus ja et Sa oled teinud kõik selleks, et teha mind õigeks. Aamen.“
 

Download PDF