KUI ASJAD LAGUNEVAD KOOST’ | World Challenge

KUI ASJAD LAGUNEVAD KOOST’

David WilkersonJanuary 7, 2015

Tänapäeval põgenevad paljud kristlased mägedesse, leidmaks varjupaika üha kasvavate hädade eest. Nn prohvetid kutsuvad rahvast üles leidma oma turvaline varjupaik. Kristlastest juute keelitatakse minema tagasi Iisraeli, põgenemaks oodatava finantsmaailma kokkukukkumise eest Ameerikas.

Ma tean, kus ma olla tahan, kui kõik kokku variseb. Kui finantsmaailm kolinal kokku kukub, tahan minna tagasi Wall Street’ile, kus ka 19.oktoobri 1987 a finantskriisi ajal olin. Tahan olla seal kui kaasaja Eenok, elades ja käies koos Jumalaga, tundmata vähimatki hirmu. Olla rahulik ja kartmatu tunnistaja, kuulutades Jeesust kõigile, kelle maailm on kokku kukkunud. Jeesus ütles: „Minge!“, mitte: „Pugege peitu!“ Ma tahan olla seal, kus Püha Vaimgi ja sa võid olla kindel, et Ta on otse lahingu rindejoonel, kutsudes kõiki hirmunuid ja vaevatuid enese ligi.

Eenok nägi seda maailma jumalakartmatuna. Ta enda ühiskond oli kuri ja rüvetunud ja kui ta vaatas läbi ajaloo kuni selle viimsete päevadeni välja, suutis ta öelda vaid üht: „Ebapüha! Ebapüha!“ Eenok, seitsmes mees Aadamast, kuulutas: „Aga nende kohta on ka Eenok, seitsmes Aadamast, ennustanud: „Vaata, Issand tuleb mitmekümne tuhande pühaga pidama kohut kõigi üle ja karistama iga hinge kõikide nende jumalakartmatute tegude eest, mis nad jumalakartmatult on teinud, ja kõikide kalkide sõnade eest, mida jumalakartmatud patused on tema vastu rääkinud.” (Juuda 1:14-15).

Kas sa elad ja käid koos Jumalaga? Kui nii, siis pead nägema seda maailma nagu Eenok seda nägi: jumalakartmatuna, täis Antikristuse vaimsust ja Jumala vastast kõnet. Kuidas sa saaks olla osa millestki ebapühast? Kuidas sa saaks samastada end nendega, kelle üle Ta tuleb kohut mõistma? Ta tuleb kümnete tuhandete pühadega, et mõista kohut selle patuse, kadunud maailma üle.

Kummal pool sa oled? Kui oled käpp Jeesusega, siis kõnele Temaga ja kuula Teda, sest siis oskad ka vihata seda jumalakartmatut maailma süsteemi. Sa oled Tema poolel, kui teised Tema vastu räägivad ja kuuled, kuidas Ta ütleb: „Kes iganes eelistab olla maailma sõber, seab end Jumala vaenlaseks.“ (Jaakobuse 4:4).
 

Download PDF