LÄBI UURITAV SÜDA | World Challenge

LÄBI UURITAV SÜDA

David WilkersonMarch 4, 2015

Kord, kui olin tagasiteel Teen Challengi farmist Pennsylvanias New Yorki, kõneles Jumal otse mu südamesse: „On olemas selline asi nagu täiuslik süda. Tahan näidata sulle, mida see endast kujutab, et võiksid samuti igatseda selle järele!“ Jumal ilmutas mulle sel hetkel, et Kristus pühendab end neile, kelle süda Ta ees on täiuslik ja vastuvõtlik.

„Sest Issand uurib läbi kõik südamed“ (1 Ajaraamatu 28:9). Täiuslik süda hüüab ühes Taavetiga: „Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda!...Vaata, kas ma olen valuteel…“ (Psalmid 139:23-24). Jumal ütles ka Jeremijale: „Mina, Issand, uurin südant.“ (Jeremija 17:10) Heebreakeelne tähendus sellele lõigule on, et: „Ma uurin sügavuti läbi“. Piibel ütleb: „Vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused.“ (1 Korintlastele 2:10). Ilmutuse 2:24 räägib Jeesus „Saatana sügavikest“, mis tähendab patus sügavuti minemist. Ta ütles, et kuri poeb sügavale hinge ja ajab sinna juured, mis ulatuvad otse põrguni. Taavet ütles nende kurjade kohta: „Sest sügav on mehe sisemus ning süda.“ (Psalmid 64:7). „Sest hoor on sügav haud.“ (Õpetussõnad 23:27).

Kõik ülaltoodud salmid on meile pühaks hoiatuseks: „Teil pole aimugi, kui sügavale ulatuvad kurjusega seotud mõjud te elus. Need viivad teid alla otse Saatanani; sügavikud, mis on üdini salapärased ja põhjatud. Kõik need on tee otse põrgusse.“

Neil viimseil päevil on patt muutunud ühtaegu keeruliseks, vaevu hoomatavaks ja meelelisi naudinguid pakkuvaks. Ta tuleb kunsti, kultuuri ja hariduse katte all. Usun, et tänapäeval on patul hoopis uued sügavused ja ta on omandanud palju tugevamad ja sügavamad juured. Me lapsed seisavad silmitsi selliste patu sügavustega, mille sarnastest meil pole aimugi ja millest meil ei saagi olema. „Häda neile, kes oma nõu Issanda eest sügavale ära peidavad, kelle teod sünnivad pimedas…“ (Jesaja 29:15).

Täiuslik süda tahab, et Püha Vaim tuleks ja uuriks läbi seesmise inimese kõige sügavamad sopid, valgustaks kõik varjatud osad ja uuriks ning kaevaks välja kõik sellele, mis pole Kristusele meelepärane.
 

Download PDF