LAHENDATUD MÜSTEERIUM | World Challenge

LAHENDATUD MÜSTEERIUM

Gary WilkersonApril 6, 2015

„Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal.“ (Johannese 1:1). Johannese peamine evangeeliumi kuulev publik oli kreeklased. Seetõttu tutvustas ta Jeesust koheselt kui „Sõna“, viidates kreekakeelsele terminile „logos“. Kreeklased olid sajandeid uurinud logose mõistet; ideed, mis täis tarkust, teadmist, arutelu, elu mõtet ja inimeksistentsi filosoofiat. Mispeale Johannes esitas neile tõelise väljakutse: „Tahate te tõesti teada, mis on elu mõte? Mõista inimeksistentsi põhjust siin maa peal? See logos, mida te nii väga otsite, on sõna otseses mõttes leitav Jumala Sõnas – Tema Pojas Jeesuses. Kristus on see logos, mille järgi nii paljud janunevad! Teie otsite küll teadmisi, kuid logos – tõeline teadlik elu ja tarkus – avaldub täielikult Jeesuses.“

Kui ma olin u 12-aastane, kuulsin pealt, kuidas üks ajalehe reporter intervjueeris üht Teen Challenge’i asukat. Ta küsis: „Mille poolest see programm siis nii erinev on? Mida sellist see pakub, mida analoogsed ilmalikud programmid ei suuda pakkuda?“ See noor mees vastas: „Me saame hommikuks Püha Vaimu, lõunaks Jeesust ja õhtuks Isa.“ Taoline vastus võib ju tänapäeval tunduda kui mingi pähe õpitud klišeena, kuid 40 aastat tagasi polnud see seda mitte. Mäletan selle noore mehe elevust, kui ta reporterile ütles: „Teen Challenge’s taandub kõik Jumalale ja ainuüksi Tema saab mind teha tõeliselt vabaks. Ainuüksi Tema saab anda mulle tõelise eesmärgi ja rahu, tehes mind õnnelikuks. Kullakene, see on tõeline asi!“

See on see sama sõna, mida ka Johannes kasutas, kui ta kreeklastele Jeesust tutvustas: tõeline. „Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. (John 1:9). Johannes kasutas siin kreekakeelset sõna “alethinos”, mis tähendab „tõeline“. Kreeklased pidasid „logost“ millekski tundmatuks, kuid Johannes ütles neile: „Jumal ei peida end. Ta tuli siia maa peale, et elada meie keskel. Jumala müsteerium avaldub teile Jeesuses!“

Aga kuidas täpselt see müsteerium siis avaldub? Jeesus otsustas teha end maailmale tuntavaks läbi oma rahva. Kui Johannes ütleb, et Jeesus tuleb meie sisse elama, siis sõna, mida ta selleks kasutab, on „kogudusetelk“ ehk pühamu. Jeesuse „pühamu“ on meie sees, nii nagu Jumal tegi Vana Testamendi ajal – Tema au langes taevast, et elada oma rahva keskel. Ta otsustas rajada oma kodu meie sisse, tehes meist – nii üksikisikutest kui kogudustest – oma au asupaiga.

Minu isa, David Wilkersoni jaoks, oli see üks tuumiktõdesid, kes ütles sageli: „Ma ei taha kogeda Jumala külastust, vaid seda, et Ta elaks mu sees.“ See tõde tuli otse Johanneselt, kes ütles kreeklastele: „Logos on nii palju enamat, kui informatsioon; nii palju enamat kui mõistuslik nõustumine mõne ideega. Sest Jumal ise tahab tulla ja elada teie sees!“
 

Download PDF