MA PIGEM VALIN JEESUSE | World Challenge

MA PIGEM VALIN JEESUSE

Gary WilkersonJanuary 26, 2015

Järgnev tõotus on sõna otseses mõttes tõotuste tõotus: „Ma ei hülga sind ega jäta sind maha!” (Heebrealastele 13:5). See tõotus taandub kõige lihtsamalt öelduna J-E-E-S-U-S-E-L-E. Jeesus on minu tõotus ja kõigi tõotuste tõotus. Otsekui üks vana laulusalm ütleb: MA PIGEM VALIN JEESUSE

Ma pigem valin Jeesuse kui hõbeda või kulla,
ma pigem kuulun Talle, kui oman mõõtmatuid rikkusi,
ma pigem valin Jeesuse, kui maad ja majad,
pigem lasen juhtida Ta kätel end, mis kord risti löödi

Ma pigem valin Jeesuse! Kui me tõesti mõistame Jeesuses peituvat Jumala keskset, ainsat ja hinge muutvat tõotust, kaotab kõik muu oma tähtsuse. Mitte keegi ega miski ei saa võistelda selle ühe tõotusega! Kui sul on Jeesus, on sul vastus kõigile Tema teistele tõotustele: „See on hea! Ma usun seda. Tänu Sulle, Issand. Tänu, et lased mul saada osa sellest karikast.“ Kõik kahvatub selle kõrval, et võin tunda Teda, elada koos Temaga ja armastada Teda. Jeesuse ligiolu on kõige keskpunkt – parim kui ükski teine tõotus, mida eales omada ja kõigile vabalt kättesaadav. Ta ütleb: „Lihtsalt hüüa mu nime ja ma tulen.“

Kui sa vaid tuled Jeesuse juurde, valgustab Ta kogu su elu. Temast saab su nr.1 ja kõik, mis sul on. Inimesed, kelle elude keskpunktiks on Jeesus Kristus, elavad ja käivad ka Tema tõotuste täiuses. Inimesed aga, kes kaotavad Jeesuse silmist ja hakkavad rõhutama pigem Tema tõotusi kui Teda ennast, sattuvad peagi raskustesse. Nad hakkavad triivima siia-sinna ja nende teekond jääb toppama, kuna nad ei leia elu täiust, mis on leitav vaid Jeesuses Kristuses.

Mu igatsus on, et saaksid osa paljudest asjadest, sest oled mulle kallis. Mu igatsus on, et su jumalariigi töö ja tegevus ületaks su suurimadki unistused. Sest ütle ju Piibelgi: „Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!“ (vt Matteuse 6:33).

Download PDF