PAIKSEKS JÄÄJAD | World Challenge

PAIKSEKS JÄÄJAD

Gary WilkersonJanuary 12, 2015

”Ja Terah võttis oma poja Aabrami ja Haarani poja Loti, oma pojapoja, ja Saarai, oma minia, oma poja Aabrami naise, ja lahkus koos nendega Kaldea Uurist, et minna Kaananimaale; ja nad jõudsid Haaranini ning jäid sinna elama.“ (1 Moosese 11:31).

Mul pole aimugi, mis mees see Terah oli, sest Piiblis on temast väga vähe kirjutatud. Küll aga teame me seda, et Kaldea Uur oli otsekui tuhast tõusev maa, kus küllus ja edukus olid just hakanud täiega levima. Aabram oli sündinud sellel maal, mis oli nüüd saamas rikkaks. Selle maa üle laius võrratu tulevik ja tõotus, nii et see oleks olnud hea koht, kus elada. Kuid miskipärast otsustas Aabrami isa, et ta peab sealt lahkuma. Me ei tea, oli see ehk tingitud ambitsioonist minna kuhugi uude paika ja rajada seal midagi uut.

1 Moosese 11:31 on öeldud: ”Terah võttis”. Heebrea keeles tähendab võtma ka ”kinni haarama”. See käis kui hammaste krigistamise ja rusika vibutamise saatel, öeldes: „Ma haaran kinni oma tulevikust! Ma muudan oma tuleviku just selliseks, milliseks mina tahan!“ Kuid taolises suhtumises on midagi väga ohtlikku. Piiblis pole mingit viidet selle kohta, otsekui Jumal oleks andnud talle tõotuse minna Kaananimaale. Pigem oli tegu inimliku ambitsiooniga. Taolise „ise kinni haarava“ elustiiliga käib aga alati kaasas ka teine sõnapaar, mida selles salmis näeme ja see on: „jäid sinna elama“. Mis iganes põhjustel jäi Tarah Haaranisse jõudes sinna pidama.

Oled ehk sinagi seda sama teinud? „Oo, see teekond on liiga raske! Oo, selle „kivi“ pidev ülesmäge lükkamine on liiga pingeline ja vaevarikas!“ Millal iganes alustad millegagi oma inimlikus jõus ja tarkuses, jõuad välja selleni, milleni Terahki - ta jäi pidama Haaranisse. Pole midagi hullemat elus, kui rahulduda keskpärasusega. Miski pole Jumala plaanist ja tahtest kaugemal, kui see, et alustad oma teekonda, kuid siis annad korraga alla.

Millal iganes me haarame midagi iseendale, kui võtame midagi iseendale, püüdes saada rikkaks, edukaks ja kuulsaks omaenese jõus, lõpetame alati „paikseks jäämisega“. Miks? Sest sedasi elades jõuad vaid poolele teele sellest, kuhu tegelikult jõudma peaksid.

„Aga otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi!“ (Matteuse 6:33).

Download PDF