PUHTAD TEMA SÕNA LÄBI | World Challenge

PUHTAD TEMA SÕNA LÄBI

David WilkersonMarch 5, 2015

Paljud tänapäeva kristlased igatsevad küll vere katet oma pattudele, kuid mitte puhastust ennast! Vana Testamendi kogudusetelgi rituaal annab aga selge eeskuju elust, mille sarnast Jumal igatseb kõigile kristlastele.

Kogudusetelgil oli väline õu, kus ohvriloom hukati. See pakkus vere katet kõigi pattude eest. Kuid seal oli ka pesemisnõu, kus puhastumine aset leidis. Ükski preester ei saanud siseneda kõige pühamasse paika ja suhelda Jumalaga palgest palgesse ilma, et ta oleks end enne puhastanud. Mõned kristlased arvavad, et võivad sellest pesemisnõust mööda minna, mis tänapäeva mõistes tähendab enese Jumala Sõnaga puhastamist. Nad arvavad, et võivad lennata sisse kõige pühamasse paika, üleni patuga kaetuna ja süda patustest harjumustest läbi imbunud. Lihtsalt põrutada otse Jumala trooni ette, öeldes uhkusega: „Olen Jumala õigeksmõistetu Kristuses!“

Täiuslik süda igatseb enama järele, kui vaid kindel olek ja kate pattudele! Ta igatseb Jumala ligiolu järele ja selle järele, et suhelda Temaga. Jumalaga suhtlemine tähendab Temaga rääkimist, kalli osaduse jagamist ja palgest palgesse olemist. See on just see, mille kõige pühamas paigas eest leiad. Kuid see tuleb järgnevas järjekorras: kate, puhastus, pühendumine, suhtlus.

Paljud kristlased aga ei taha midagi enamat kui vaid katet – kiiret ligipääsu Jumala ausse! Ei mingit valu, risti ega puhastust! Kogu nende olek taandub põhimõttele: „Olen verega kaetud ja seeläbi kindlas seisus!“ Samas aga on see vaid pool kogu piiblisalmist, mis ütleb: „Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.“ (1 Johannese 1:7). Vaata, mida see piiblisalm tervikuna ütleb: „Kui me ütleme: „Meil on osadus temaga”, kuid käime pimeduses, siis me valetame ega tee tõtt. Aga kui me käime valguses, nõnda nagu tema on valguses, siis…Jeesuse, tema Poja veri puhastab meid kogu patust.“ (1 Johannese 1:6-7). Jeesus ütles: „Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud.“ (Johannese 15:3).

Me kuuleme aegajalt jutlusi, mis ütlevad: „Teid pole tarvis läbi katsuda, sest kõik te patud on juba verega kaetud! Kõik see patus sobramine ja kaevamine tekitab vaid hukkamõistu ja süütunnet.“ Samas aga ütleb Jeesus Ilmutuse 2:23 „Ning kõik kogudused saavad aru, et mina olen see, kes uurib läbi meeled ja südamed, ning annan igaühele teist teie tegusid mööda.“ Armsad, Ta viitas siin konkreetselt kogudusele!
 

Download PDF