SEE ON VÄÄRT, ET OLLA SÕNAKUULELIK | World Challenge

SEE ON VÄÄRT, ET OLLA SÕNAKUULELIK

David WilkersonFebruary 27, 2015

„Usus keeldus Mooses, kui ta oli saanud suureks, laskmast end nimetada vaarao tütre pojaks. Ta eelistas pigem näha vaeva koos Jumala rahvaga kui üürikest aega nautida pattu, sest Egiptuse aaretest suuremaks rikkuseks pidas ta teotust Kristuse pärast…Usus jättis ta maha Egiptuse, kartmata kuninga raevu, sest otsekui nähes nähtamatut, püsis ta vaprana.“ (Heebrealastele 11:24-27).

Mooses oleks võinud omada kogu kulda ja hõbedat, hobuseid ja haaremeid, kogedes Egiptuse maiseid naudinguid ja luksust! Ta oli Egiptuse prints, pärit vaarao kuninglikust kojast, kuid ta keeldus laskmast nimetada end vaarao tütre pojaks ja see läks talle maksma kõik. Ta pidas Kristuse teotust suuremaks rikkuseks, kui kõiki Egiptuse aardeid kokku, eelistades pigem kannatada koos Jumala rahvaga. Moosese pilk oli kinnitatud Jeesusele, oma Issandale ja mitte selle maailma asjadele.

Kas sõnakuulelikkus on üldse midagi väärt? Kas Jumala sõna järgimine on üldse midagi väärt? Võrdle korra neid kahte meest Piiblist: Saalomon vaatas oma elule tagasi ja ütles: „Ja mida mu silmad iganes himustasid, seda ma ei keelanud neile; ma ei hoidnud oma südant tagasi ühestki rõõmust…Aga kui ma vaatasin kõiki oma tegusid, mis mu käed olid teinud…vaata, siis oli see kõik tühi töö ja vaimunärimine. Millestki pole kasu päikese all.“ (Koguja 2:10-11) Saalomon ütles Koguja raamatus veel järgmistki:

„Siis ma vihkasin elu.“ (Koguja 2:17)

„(Mu) süda ei maga isegi mitte öösel.“ (Koguja 2:23)
„Siis ma kiitsin surnuid…õnnelikumaks kui elavaid.“ (Koguja 4:2)

„Kui see rikkus õnnetusjuhtumi läbi kaob…siis ei jää selle kätte midagi.“ (Koguja 5:13)

„Ja ma leidsin, mis on kibedam surmast: naine!...ta süda on nagu võrk, ta käed on nagu ahelad.“ (Koguja 7:26)

Kuid vaata Moosest! Olles 120-aastane, särasid ta silmad veel erksalt ja ta oli täie jõu ning tervise juures, kui Jumal ta enda juurde kutsus. Jumal isiklikult võttis Moosese ihu! Järgnev aga on Jumala tunnistus Mooseset, mis jäetud kogu inimkonnale: „Aga Iisraelis ei tõusnud enam niisugust prohvetit nagu Mooses, keda Issand tundis palgest palgesse, kõigi tunnustähtede ja imetegude poolest, millega Issand teda läkitas, et ta teeks neid Egiptusemaal vaaraole…“ (5 Moosese 34:10-11).

See on väärt, et olla sõnakuulelik!
 

Download PDF