SILMAKIRJALIKKUSE VALU! | World Challenge

SILMAKIRJALIKKUSE VALU!

Nicky CruzMarch 21, 2015

Ma ei suuda kunagi mõista inimesi, kes väidavad küll Jeesuse olevat oma Päästja, kuid samas elavad oma elu nii, otsekui nad poleks eales kogenud Tema päästvat armu. Kuidas nad paluvad, et Jumal päästaks nad, kui samas pole nõus meelt parandama ja kahetsema tehtud vigu. Nende jutt jätab mulje, otsekui nad tunneksid Kristust, samas kui nende teod annavad selgelt mõista, et nad ei tea Temast mõhkugi.

Taolised inimesed toovad jumalariigile palju enam kahju, kui Saatan suudaks eales korda saata. Nad on hingevaenlase suurimad kaaslased siin maailmas, mis püüab igal võimalikul juhul Kristusele vett peale tõmmata. Paulus ütleb meile: „Ja ärge muganduge praeguse ajaga, vaid muutuge meele uuendamise teel.“ (Roomlastele 12:2). Kristlased on liiga kaua olnud selle maailma nägu. Me pole lasknud maailmal ainuüksi mõjutada end, aga ka nakatada end. Oleme lasknud maailmal saada haarde oma südamete ja meelte üle, lastes hoida end patu ahelais, kuigi ise veename end, et oleme endiselt vabad. Jeesus aga on tõotanud tuua muutust me südameisse ja mõtetesse; uuendada meid ja muuta me - elu, - mõtte –ja teguviisi. Kui me pole lasknud Tal seda teha, pole me tegelikult Teda ka vastu võtnud.

Taavet kirjutas: „Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!“ (Psalmid 51:12). Need sõnad peaks iseloomustama iga Kristuse järgija igatsust. See peaks olema me igapäevane palve. Paluda Jumalalt, et Ta uuendaks me südame ja mõtted; anuma Jumalalt puhast elu; püüdlema iga hetkega üha enam ja enam selle poole, et elada suuremas armus, armulikkuses ja puhtuses. Muutuda iga päevaga üha enam Jeesuse sarnaseks.

Kui maailm vaatab me peale, siis see, mida ta meis näeb, defineerib tema jaoks pildi Jumalast. See määrab ära selle, kuidas nad näevad me Taevast Isa, mida nad Temast arvavad ja kuidas nad mõistavad Tema headust ning armu. Me oleme jumalariigi saadikud selles kadunud ja langenud maailmas, nii et meie teod – olgu need siis head või halvad – saavad otseselt seostatud Jumalaga.

 

Nicky Cruz, rahvusvaheliselt tunnustatud evangelist ja viljakas raamatute autor, pöördus Jeesuse Kristuse poole 1958 aastal New York Citys peale David Wilkersoniga kohtumist. Enne seda oli ta elanud vägivaldset ja kuritegelikku elu. Tema dramaatiline pöördumislugu ilmus esmalt D.Wilkersoni raamatus „Rist ja pussikangelased“ ja hiljem juba tema enda bestselleris „Jookse, poiss, jookse.“

Download PDF