TA EI OLNUD MAISTES ASJADES KINNI! | World Challenge

TA EI OLNUD MAISTES ASJADES KINNI!

David WilkersonJanuary 8, 2015

Eelijal ja Eenokil - ainukesed kaks prohvetit, kelle Jumal ära võttis – oli midagi ühist. Nad mõlemad vihkasid pattu ja kuulutasid selle vastu. Nad elasid ja käisid nii lähedal Jumalaga, et nad lihtsalt ei saanud jätta jagamata Jumala viha ebapühaduse suhtes.

Täiesti ilmselge fakt igaühe juures, kes elab koos Jumalaga, on kasvav viha patu vastu. Kuid mitte ainuüksi viha, aga ka eraldumine patust. Kui armastad endiselt maailma ja tunned end koduselt jumalatute keskel, olles sõber nendega, kes neavad Jumalat, ei käi sa ka Jumalaga. Istud vaid otsekui aia peal, vaadates pealt, kuidas Teda avalikult häbistatakse.

„Eenok kõndis koos Jumalaga, ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära.“ (1 Moosese 5:24). Me teame Heebrea kirja põhjal, et jutt käib Eenoki taevasse võtmisest; sellest, et ta ei maitsenud kunagi maist surma. Kuid see tähendab ka midagi sügavamat veel. „Ei olnud teda“ viitab ka sellele, et „ta ei olnud osa sellest maailmast“. Oma hinges ja vaimus polnud Eenok osa sellest õelast ja pimedast maailmast. Ta võeti vaimus üles taevasesse sfääri. Mida enam ta oma Jumalaga elas ja käis, seda vähem oli ta kiindunud kõigesse maisesse! Päev päeva ja aasta aasta järel liikus ta üles, taevase kodu poole, jõudes üha lähemale aule. Nagu Paulus, suri ka Eenok igapäevaselt sellele maailmale. Samas aga täitis Eenoki ka oma maiseid kohustusi. Ta kandis hoolt oma pere eest, tegi tööd ja kuulutas Jumala Sõna – kuid ta ei olnud seotud nende maiste asjade külge! Ükski neist maistest kohustustest ei suutnud hoida teda eemal käimast oma Jumalaga. Iga ärkvel oldud hetk läksid ta mõtted tagasi Jumala peale. Ta süda oli otsekui suure kummipaelaga Jumala külge kinnitatud. Mida enam kummipaela pingutad, seda kiiremini see tagasi algasendisse tõmbab. Nii tõmbas ka Eenoki süda alati tagasi oma Issanda juurde.

Mina ebapühamaks inimkond Eenoki ümber muutus; mida metsikumaks inimesed oma himudes, südame kõvaduses ja sensuaalsuses muutusid, seda enam ja enam muutus Eenok Selle sarnaseks, kellega koos ta elas ja käis..
 

Download PDF