TEMA ARMU JA AU TÄIUS | World Challenge

TEMA ARMU JA AU TÄIUS

Gary WilkersonApril 20, 2015

„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema au kui Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja tõde.“ (Johannese 1:14). Kreekakeelne väljend sõnale „au“ on „doxa“, mis omakorda on lähteks terminile doksoloogia. Tegu on hümniga, mida paljud kirikud kasutavad ülistamaks Jumala mitmekülgset au.

„Doxa“ on tegelikult Johannese tõlge heebreakeelsest sõnast „kavod“, mis tähendab kaalukat, olulist, intensiivset, tihedat. See on see, mis peitub iga Kristuse järgija sees: Jumala kaalukas, tähendusrikas ja kirglik au. Tema au on see, mis eraldab sind kõigest kerglusest, enesekesksusest ja kergeusklikkusest. See on see, mille põhjal maailm teab, et sa elad ja eksisteerid Jumalale. Sa ei teeni Jeesust, kes tahab sind vaid õnnelikuks teha. Sa teenid tõelist Jeesust – kedagi, kellel on vägi muuta inimese elu tähendusrikkaks, eesmärgipäraseks ja rahuldust pakkuvaks.

Kõik see on täielik vastand enese upitamisele. „Taas võttis kurat tema kaasa ühe määratu suure mäe tippu ja näitas talle kõiki maailma kuningriike ja nende hiilgust (doxa).“ (Matteuse 4:8). Maailmas on nii palju au ja hiilgust, mis kõik ahvatlevad enda poole püüdlema: reputatsioon, rikkus-küllus, mõjuvõim. Kuid mida enam me taolise au ja hiilguse poole püüdleme ja seda saame, seda vähem saame osa Jumala tõelisest aust. Ja seda vähem paistab Ta au välja me eludest.

Kogu see lugu on hiilinud vaikselt ka kogudustesse. Me ülistused kipuvad vahel olema pigem showlised ja emotsioone täis etteasted, kui Jumala tõeline ülendamine täis Tema täit ja kogetavat ligiolu. Johannes asetab õigusega Jumala au esikohale Tema enda armust: „Ja me nägime tema au kui Isast ainusündinud Poja au, täis armu ja tõde.“ (Johannese 1:14). Johannes toob välja, et Jumala arm ja tõde on peidus Kristuse aus. Mis veelgi enam – need lähtuvad sellest. Samas aga elavad paljud kristlased otsekui see arm ja tõde oleks vaid me kristliku elu vahepeatused või lõppetapp. Nad jäävad pidama „positsiooniliste tõdede“ teadmise juurde ega vaevugi sööbima Tema täiusesse. Samas aga on me elud mõeldud peegeldama Jeesust Tema täies aus, mis eeldab ka meie muutumist.

Kui arvame, et meil on kõik paigas – et oleme mõistnud Jumala täit armu ja midagi enamat polegi tarvis – jääb meie osasaamine Tema aust suht kesiseks. Ära lase sel sündida oma elus! Otsi tõelist Jeesust kogu Tema täiuses ning saa osa Tema armu ja au täiusest!
 

Download PDF