VALMISTUDES LAHINGUKS | World Challenge

VALMISTUDES LAHINGUKS

Gary WilkersonFebruary 2, 2015

Joosua raamatu esimesed kuus peatükki räägivad Jumala aulistest tegudest Tema rahva keskel, kui nad algselt sisenesid Tõotatud Maale. Iisraellased olid vabanenud 400 aastat kestnud orjusest ja rännanud peale seda veel 40 aastat kõrbes. Kuid nüüd olid nad jõudnud Kaananimaa piirile – maale, mis voolas piima ja mett ja maale, mida Jumal oli tõotanud neile juba aastaid tagasi. Nii et nad ületasid selle maa piiri ja mis juhtus? Joosua pöördus koheselt oma rahva noorema põlvkonna meeste poole ja eraldas nad Jumalale. Piibel kirjeldab nende ettevalmistamist sõnaga „ümberlõikamine“, samas kui selle sügavam tähendus on: „Neid valmistati ette“ (vt Joosua 5:2-7).

Miks Joosua seda tegi? Olles ületanud Jordani jõe, seisid nad silmitsi paksude ja läbipääsmatute Jeeriko müüridega. Inimlikult oleks neil räbalais iisraellastel olnud võimatu oma vaenlast võita. Ja ometigi ütles Jumal neile: „Ma olen teid viimaste aastate jooksul õnnistanud oma erakordsete õnnistustega, kuid teie töö pole veel läbi.“ Kuidas iisraellased selleks lahinguks valmistusid? Nad ei teritanud oma mõõkasid ega löönud oma sõjarüüsid läikima. Nende ettevalmistus leidis aset hoopis nende südameis. Jumal andis neile korralduse käia lauldes ümber linna, palvetades ja oodates Tema sekkumist. Lõpus käskis Ta neil aga puhuda oma pasunaid ja teha sellist sõjakisa, kui veel vähegi andis ja hetkega langesid need müürid kolinal maha.

Joosua ühes oma meestega suundus seejärel suurele vallutusretkele, alistades oma vaenlased ja pärides nende suured maad ning nähes võite, mille sarnaseid nad polnud eales näinud. Tegelikult tegi Joosua lausa midagi sellist, mida isegi Mooses polnud teinud: ta võitis ära 31 kuningat! See oli kümnekordne kasv võrreldes sellega, kui palju kuningaid Mooses oli võitnud. Usun, et see on ka pilt sellest, mida Jumal tahab teha kõigi meie eludes. Ta tahab tuua kümnekordse kasvu ja valada välja oma Vaimu ühel imelisel moel! Ja Ta tahab, et me ka usuks sellesse, et Ta tahab seda teha. Ehk lühidalt öeldes: Ta tahab, et meil oleks hullumeelne usk.

„Ja Joosua ütles rahvale: „Pühitsege endid, sest homme teeb Issand teie keskel imetegusid!” (Joosua 3:5)

Download PDF