Felkészülve az ütközetre

Gary Wilkerson

“Végezetre, atyámfiai, legyetek erősek az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravaszságával szemben. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság lelkei ellen, melyek a magasságban vannak …. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Szellem által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért.” (Efézus 6:10-12, 18)

Az Efézusiakhoz irt levél első 5 fejezetében Pál felismerte a Szent Szellem csodálatos munkáját és örvendezett a hívek szellemi növekedésében. Ebben a záró fejezetben, figyelmeztető üzenetet bocsájt ki az ellenállásról ami feléjük érkezik – és a szükségét annak hogy fel legyenek készülve.

A Szent Szellemtől indíttatva, Pál körültekintően utasította az efézusiakat a szellemi harcban. Először is, figyelmeztette őket hogy a sötétség erői fognak ellenük jönni hogy megfosszák őket az örökségüktől – többször ismételve az ellenük szót. Nem arról szólt hogy feltéve ha az ellenség ellenük jön, hanem mikor, milyen gyakran és milyen erősséggel. Bátorította őket hogy legyenek erősek az Úrban és Tőle függjenek, mert az önerőből folytatott küzdelem nem elégséges.

Az Efézus 6:14-17-ben Pál leírja az Isten teljes fegyverzetét, ami teljesen felkészíti őket:

  • a derék igazságszeretettel való felövezése
  • a megigazulás páncélja
  • Isten saruja a lábakon
  • a hit pajzsa
  • az üdvösség sisakja
  • a Lélek kardja

Meg kell értened hogy a sötétség erői ellen harcolsz. Te a Menny állampolgára vagy, egy hívő, aki hisz az igazságban és harcol az igazságért.  Ahhoz hogy egy győztes életet élj, fel kell öltöznöd ‘Isten teljes fegyverzetét’ és fel kell készülnöd az ellenállásra. Tanulmányozd Isten Igéjét, imádkozz Szellemben és így győztesként fogsz kikerülni az ütközetből, a Mindenható Istennek adva minden dicsőséget.