Hiszed hogy Isten lát téged?

David Wilkerson (1931-2011)

A legfontosabb kérdés amivel Isten népe szembenéz ezekben az utolsó napokban: ‘Hiszed hogy Isten lát téged? Hiszed hogy Ő mindent meg tud tenni hogy válaszoljon az imádságaidra és betöltse a szükségeidet?’Ugyanezt a kérdést tette fel az Úr a két vak embernek akik hozzá kiáltottak kegyelemért és gyógyulásért. ‘Hiszitek-e, hogy meg tudom ezt tenni?’ Ezt felelték, ‘Igen, Uram.’ ... Erre megnyíltak a szemeik’ (Máté 9:28-30).

Az Úr azt kérdezi tőled, tőlem, a gyülekezettől: ‘Hiszed hogy képes vagyok irányítani és vezetni téged és véghezvinni a tökéletes akaratomat az életedben? Hiszed hogy még mindig dolgozom a te érdekedben? Vagy titokban azt gondolod hogy elfelejtettelek és cserben hagytalak?’ Istent elsősorban nem az érdekli hogy nagy dolgokat tegyünk érte, Ő leginkább azt akarja hogy egyszerűen bízzunk Benne.

A nyugtalan hivők csoportja ‘el akar hagyni mindent és teljes idejű missziós szolgálatba akar állni’. Pontosabban, némelyek eladják házaikat és vállalkozásaikat, felcsomagolnak és elindulnak a családjaikkal valamilyen szegénység-tipusú  misszióba a Szent Szellem valódi vezetése nélkül. Alkalmanként Isten jelen van ezekben a tervekben, de legtöbb esetben nincs.

Szeretteim, Isten nem akar semmit amivel rendelkezel; Ő nem a házadat, a birtokodat, az autódat vagy egyéb földi javadat akarja. Nem! Ő a bizalmadat akarja és Ő sóvárogva várja hogy a bizalmad szilárdan megalapozódjon Benne. Ő engedelmességet vár tőled és Isten Igéje érthetően kifejezi hogy Isten semmi kevesebbel nem elégszik meg mint a hiteddel.

”Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni; mert a ki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik és megjutalmazza azokat, a kik őt keresik.” (Zsidókhoz 11:6) Maradj veszteg és bízz az Úrban,  rendíthetetlen és megalapozott bizonyossággal. Milyen öröm azzal a biztosítékkal rendelkezni hogy Isten kedvében jársz azáltal hogy Benne bízol.